Publication date: 
19/03/2020 - 15:00

Kick-off van het hr-netwerk

Hr-diensten van verschillende federale overheidsorganisaties delen vaak gelijkaardige uitdagingen. Het federale hr-netwerk heeft als doel om hr medewerkers samen te brengen, hen te inspireren en te informeren. Op 30 januari werd hiertoe een eerste aanzet gegeven met een kick-off event.
image/jpeg

Keynote speakers: het belang van de H in HR

Twee keynote sprekers gaven een korte, maar boeiende presentatie met als rode draad het belang van het humane aspect en de dialoog binnen hr. Sylvie Marique, secretaris-generaal van de SPW vertrok van de strategische visie 2030 van de Waalse overheid. Binnen deze visie had hr een cruciale rol. Het is immers erg belangrijk dat zowel op individueel, team als organisatieniveau er verantwoordelijkheid wordt opgenomen en dat er vertrouwen is. Enkel op die manier kan een organisatie klantgericht en innovatief zijn en snel inspelen op de voortdurende veranderingen.

Kathy Rosseel, Manager loopbaanmanagement bij Daoust bracht een verhaal over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om die inzetbaarheid te verbeteren is niet alleen training en coaching nodig, maar ook het organizationeel kader is van belang net als het maken van de juiste afspraken. Zo mag mobiliteit van medewerkers geen taboe zijn, ook wanneer dit niet in het kader van een promotie is.

 

De mening van de hr medewerkers

Tijdens een korte voting werd nagegaan wat de hr medewerkers nu zelf zien als uitdagingen voor hr en het hr-netwerk. Employer branding, leiderschap, change en war for talent waren de meest aangehaalde thema’s waar hr medewerkers mee bezig waren. Het liefste wilden de aanwezige deelnemers in de toekomst meer uitwisselen rond hr projecten en goede praktijken, bijvoorbeeld in werkgroepen. We gebruikten deze info om alvast een volgend event te plannen op 26 mei, waarbij we een aantal hr projecten in de kijker willen zetten.

 

Netwerken

Het belangrijkste tijdens de namiddag was uiteraard om te netwerken met collega-hr medewerkers. Tijdens de receptie werd er dan ook druk uitgewisseld tussen verschillende organisaties. Bovendien kon wie dat wou ook één van de vijf stands bezoeken die enkele diensten van de FOD BOSA wilde in de kijker zetten. 

Ondertussen bouwen wij verder aan het hr-netwerk. Met ons online kennisplatform bijvoorbeeld, waar je documentatie kan vinden over allerlei thema’s en ook op de hoogte wordt gehouden van interessante hr bijeenkomsten, zowel binnen als buiten de federale overheid. Of met de uitwisseling rond hr projecten, die gepland staat op 26 mei.

 

Contact

Interesse in de activiteiten van het hr-netwerk? Laat het ons weten op hrnet@bosa.fgov.be.