Publication date: 
01/10/2018 - 13:30

Het project HR-beleidsvoorbereiding geeft het federale HR-beleid voor de komende jaren vorm

Het team HR-beleidsvoorbereiding ondersteunt de P&O directeurs in het bepalen van de HR-agenda van de federale overheid voor de komende jaren. Het uiteindelijke doel is een rapport met concrete aanbevelingen voor het HR beleid als input aan het college van voorzitters.
image/jpeg

Eerste stap: prioritaire HR-thema’s bepalen. Welke HR-thema’s zijn prioritair als we kijken naar de uitdagingen van de toekomst van de overheid?  Om zoveel mogelijk stakeholders hierbij te betrekken, werden 2 initiatieven genomen:

  • een bevraging bij het management van de federale overheid 
  • en een discussienamiddag waar naast P&O-directeurs ook mandaathouders, externe experten en academici uitgenodigd werden.

In totaal antwoordden 58 mandaathouders (ongeveer de helft van het doelpubliek) op de bevraging. De meest belangrijke HR-thema’s voor de komende 5 jaar waren: nieuw leiderschap, retentie van talent, loopbaan- en talentmanagement. Twee groepen met in totaal 38 aanwezigen van organisaties van zowel binnen als buiten de federale overheid praatten tijdens de discussienamiddag over de HR-uitdagingen van de toekomst. Leiderschap, een flexibel HR-beleid, war for talent en digitalisering waren de thema’s die in beide groepen naar voor kwamen als belangrijke uitdagingen. 

Nu de thema’s op de agenda bepaald zijn, worden werkgroepen georganiseerd om op zoek te gaan naar de echte uitdagingen waar de federale organisaties voor staan op gebied van HR.  In de werkgroepen zijn naast experten van de DG R&O ook verschillende HR-experten van federale organisaties vertegenwoordigd.

Uiteindelijke doel is om een rapport met aanbevelingen af te leveren dat in de eerste plaats bedoeld is voor het college van voorzitters.

Contact