image

‘European Leadership Exchange Programme’: uitwisseling met Frankrijk

valerie.paulus

De FOD BOSA nam deel aan een uitwisseling van Franse en Belgische ambtenaren in het kader van het ‘European Leadership Exchange Programme’, met als thema: ‘Hoe kunnen overheidsdiensten aantrekkelijke werkgevers worden en hun talenten behouden?’

Deze uitwisseling maakte het mogelijk goede praktijken uit te wisselen rond de aantrekkelijkheid van de overheid en het behoud van talent, samenwerkingsmogelijkheden te vinden en de basis te leggen voor toekomstige samenwerking met Frankrijk en zeker met andere landen die deelnemen aan het ‘European Leadership Exchange Programme’.

 

Meer informatie op de website van de FOD BOSA