Publication date: 
14/02/2018 - 10:00

Digital Information Management Academy (DIMA): geselecteerde projecten

Tot 8 januari 2018 konden federale organisaties een projectvoorstel indienen bij de Digital Information Management Academy. Tien organisaties dienden een voorstel in, en acht namen deel aan de presentatie- en brainstormsessie van 25 januari. Een team van experten selecteerde daaruit zes projecten voor het leertraject.
image/jpeg

  

De geselecteerde projecten

  • De Kruispuntboom. Het e-ondernemingsdossier bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie)
  • e-Docs 2.0 (FAVV)
  • Implementatie van Alfresco Enterprise @Fedasil (Fedasil)
  • Health on the move (RIZIV)
  • Digitalisering eind-pv's selectie en werving (Selor - FOD BOSA)
  • DVZOE Doc (Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken)

Proficiat aan de geselecteerde teams! Jullie krijgen weldra een mail met alle praktische informatie en links met betrekking tot de organisatie van de workshops in de periode maart tot november. Tot dan!

 

Niet geselecteerd? Je krijgt bijkomende feedback!

Werd jouw organisatie niet geselecteerd? We sturen je specifieke feedback die je kan helpen om de scope van je project scherper te stellen.

 

Contact

Heb je nog vragen over de Digital Information Management Academy of over de selectie? Neem contact op met het projectteam: dima@bosa.fgov.be