Alle nieuwe opleidingen

12.03.2019

De biosystemiek: 12 maart 2019

Welke oplossing reikt de Biosystemiek voor het op elkaar afstemmen van het individu, de taak en de organisatie ?

Hoe help je je coachees/medewerkers op een zinvolle, creatieve en efficiënte manier te werken ?
Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met verstoringen waarbij één of meerdere mensen betrokken zijn, en die een weerslag hebben op de werking van  teams en diensten.

06.03.2019

Mindful mediation

Bemiddeling kan louter gezien worden als een duurzame methodiek om conflicten aan te pakken, gebaseerd op structuur, autonomie, responsabilisering en vrijwillige samenwerking.  Mindful en oplossingsgericht bemiddelen gaat evenwel verder. Via een coachende (oplossingsgerichte) houding met open milde aandacht kan de bemiddelaar de communicatie tussen de partijen naar een kwalitatief hoger niveau begeleiden.

06.03.2019

Traject mindfulness: basis (voor leidinggevenden en medewerkers)

Mindfulness betekent open milde aandacht voor wat zich aandient. Je houdt even op met wat je bezig was (stop) en kijkt met die open, milde aandacht naar wat er is, hier en nu. In dit traject van zes bijeenkomsten ontdek je en oefen je hoe je met ‘stoppen’ en meditatie leeft en werkt in het hier en nu.

13.02.2019

Outplacement

Outplacement is een individuele en/of collectieve begeleiding die erop gericht is de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een job bij een nieuwe werkgever of bij het ontwikkelen van een zelfstandige activiteit na een ontslag.

29.01.2019

Advanced Data Security

Deze klassikale opleiding van 3 dagen is voor ambtenaren die gegevens en databanken beter moeten beveiligen. Je leert over informatieveiligheid, gegevensbeheer, de frequentste hackingtechnieken op databanken en het nemen van beslissingen op basis van de risico’s.

Pages