Alle nieuwe opleidingen

19.03.2019

Herken en voorkom suïcidaal gedrag

Ben je vertrouwenspersoon, preventieadviseur of HR-medewerker in een federale organisatie?

Dan raden we je deze voortgezette opleiding, waarin je meer te weten komt over tools en technieken om signalen van suïcidaal gedrag op te pikken tijdens de gesprekken die je hebt als vertrouwenspersoon, preventieadviseur of HR-medewerker, sterk aan.

18.03.2019

Community of practice (CoP) toolbox

De toolbox heeft als doel huidige en toekomstige coördinatoren van communities of practice (CoP) te ondersteunen.

Deze kant-en-klare toolbox omvat:

  • een kompas, in de vorm van een vragenlijst, die de coördinator helpt om de maturiteit van zijn CoP na te gaan
  • een enquête die de tevredenheid van de leden meet
  • en een reeks andere hulpmiddelen zoals checklists en templates

Alle tools werden getest bij communities in de federale overheid.

12.03.2019

De biosystemiek: 12 maart 2019

Welke oplossing reikt de Biosystemiek voor het op elkaar afstemmen van het individu, de taak en de organisatie ?

Hoe help je je coachees/medewerkers op een zinvolle, creatieve en efficiënte manier te werken ?
Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met verstoringen waarbij één of meerdere mensen betrokken zijn, en die een weerslag hebben op de werking van  teams en diensten.

06.03.2019

Mindful mediation

Bemiddeling kan louter gezien worden als een duurzame methodiek om conflicten aan te pakken, gebaseerd op structuur, autonomie, responsabilisering en vrijwillige samenwerking.  Mindful en oplossingsgericht bemiddelen gaat evenwel verder.

Via een coachende (oplossingsgerichte) houding met open milde aandacht kan de bemiddelaar de communicatie tussen de partijen naar een kwalitatief hoger niveau begeleiden.

06.03.2019

Traject mindfulness: basis (voor leidinggevenden en medewerkers)

Mindfulness betekent open milde aandacht voor wat zich aandient. Je houdt even op met wat je bezig was (stop) en kijkt met die open, milde aandacht naar wat er is, hier en nu. In dit traject van zes bijeenkomsten ontdek je en oefen je hoe je met ‘stoppen’ en meditatie leeft en werkt in het hier en nu.

Pages