Alle nieuwe opleidingen

20.09.2018

COP Re-integratie van werknemers na een afwezigheid van lange duur

De re-integratie van langdurig afwezige werknemers is een van je bevoegdheden. Je wil de wetgeving hierover zo goed mogelijk implementeren. Via deze COP kunnen de leden hun krachten bundelen en hun ervaringen met elkaar uitwisselen om dat voor elkaar te krijgen.

19.09.2018

Onderhandelen bij overheidsopdrachten

In deze workshop leer je je stijl van communiceren en onderhandelen beter begrijpen. Zo zul je bij je overheidsopdrachten efficiënter kunnen onderhandelen.

 

14.09.2018

Als groep doelgericht aan de slag

Wil je een doel bereiken met een groep op een effectieve, efficiënte en misschien zelfs creatieve manier ? Een facilitator kan je daar bij helpen !

12.09.2018

Intervisie COP Re-integratie

Intervisie is een verbindende methode om te observeren, na te denken en problemen praktisch op te lossen, die gebaseerd is op professionele ervaringen. Intervisie verloopt vertrouwelijk, buiten eender welk hiërarchisch kader, en gebeurt tussen "peers".

10.09.2018

Coaching: authentiek leiderschap voor topmanagers

Als topmanager bij de federale overheid moet je over voldoende geestelijke souplesse beschikken. Professioneel handelen en toch jezelf blijven, is de grote uitdaging. Een door ons geselecteerde coach kan je helpen om op een authentieke manier invulling te geven aan je rol. Samen gaan jullie op zoek naar hoe je je eigen  visie en missie meer in overeenstemming kan brengen met wie  je bent. Hierdoor kan je je job  met meer bezieling, energie en resultaat invullen.

Pages