Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

On this page

   

  Voor wie, met wie?

  Voor federale ambtenaren organiseren we opleidingen en trajecten en  ontwikkelen we leermiddelen. Van talen, computerkennis en bestuurskunde tot management en communicatie… Met ons aanbod dagen we elke federale ambtenaar uit om zich te ontwikkelen in zijn job en om zijn grenzen te verleggen.

  Aan leidinggevende ambtenaren en managers bieden we specifieke ondersteuning met opleidingstrajecten en advies over hun rol en over de ontwikkeling van hun medewerkers.

  Met onze opleiders werken we samen aan relevante opleidingen, hedendaagse werkvormen en betrouwbare syllabi om het beste in onze deelnemers naar boven te brengen.   

  De opleidingsverantwoordelijken van de federale overheidsdiensten zijn onze rechtstreekse partner wanneer wij opleidingen ontwikkelen en organiseren. Samen met hen geven we vorm aan een strategie voor leren en ontwikkelen bij de federale overheid.

  Met andere professionals in Leren en Ontwikkelen netwerken we, wisselen we uit en stichten we partnerships. Altijd op zoek naar innovatie.

  Voor het beleid willen we de partner bij uitstek zijn voor de federale strategie op het vlak van Leren en Ontwikkelen.

   

  Maak in drie minuten kennis met het OFO

   

  ;

  Het aanbod van het OFO

  Onze opleidingen

  Van talen, computerkennis en bestuurskunde tot management en communicatie… In ons opleidingsaanbod vindt elke federale ambtenaar tal van opleidingen en trajecten die hem helpen om zich te ontwikkelen in zijn job en om zijn dienstverlening aan de burger nog te verbeteren:

  • één- of meerdaagse opleidingen tijdens de werkuren
  • gecertificeerde opleidingen
  • integratietrajecten voor nieuwkomers
  • ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden

   

  Onze diensten

  Het OFO biedt naast opleidingen ook heel wat diensten voor federale overheidsorganisaties.  Daarmee ondersteunen we de organisaties bij hun opdracht en bij de ontwikkeling van hun medewerkers. Het OFO detecteert de behoeften, luistert naar vragen om advies en reikt ontwikkelingsacties aan. Een greep uit ons groeiende aanbod:

  • opleidingsadvies
  • opleidingen op maat
  • tools en advies over de evaluatie van opleidingen
  • onze e-Campus voor federale overheidsdiensten
  • patatifed.be: een taalleersite met tips en oefenpartners
  • ons beheersysteem voor opleidingen, ITMA,  beschikbaar maken voor federale overheidsdiensten

   

  Onze infrastructuur

  Klassikaal leren, coaching, leren op de werkplek, webleren op onze e-Campus … Dankzij gevarieerde leermethodes volgen ambtenaren bij het OFO een opleiding die past bij hun leerstijl en in hun agenda. Ze kunnen daarbij gebruik maken van onze infrastructuur :

  • onze eigen leslokalen
  • het Studie- en Documentatiecentrum: leeszaal en PC’s voor opzoekingswerk
  • het Open leercentrum: rustige computerruimte
  • de e-Campus: onze virtuele leeromgeving
  • patatifed.be: online tips om taal te leren