Ziekteregeling: workshop

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met cases over de ziekteregeling voor federale ambtenaren. Je leert hoe je dossiers rond ziekte en afwezigheid behandelt en hoe je de juiste reglementaire referenties terugvindt. Een expert ziekteregeling voor de federale overheid licht cases uit de praktijk toe en helpt jou verder met je vragen en je dossiers.

Pluspunten

Actueel

De workshop vertrekt van de reglementering die op dit moment van kracht is.

Er is ruimte voor de knelpunten uit je eigen dossiers

De opleider-expert helpt je verder met  je vragen over een specifiek dossier of met een bepaalde case over ziekte of afwezigheid

Je leert efficiënt zoeken in de regelgeving

Omdat je tijdens de workshop telkens referenties naar de regelgeving meekrijgt,  vind je nadien op het werk nog makkelijker je weg in de regelgeving rond ziekte en afwezigheid!

Voor wie?
  • Voor medewerkers van P&O-stafdiensten die dossiers ziekteregeling voor federale ambtenaren beheren
  • Voor wie aan de slag wil met concrete cases over ziekte en afwezigheid.
Op het programma
  • Het ziektekapitaal berekenen bij de indiensttreding van een statutair personeelslid
  • Het ziektekapitaal beheren
  • De opname van ziekteverlof regelen: ziekte en ongevallen in de privésfeer, arbeidsongevallen, arbeidswegongevallen, beroepsziekten en ongevallen met een aansprakelijke derde persoon
  • De invloed van verminderde prestaties wegens medische redenen op het ziektekapitaal inschatten
  • Administratieve documenten opstellen voor de jaarlijkse vaststelling van het saldo aan ziektekapitaal en het ziektepensioendossier
  • Dossiers indienen bij Medex en bij de Federale Pensioendienst

Praktische info

Workshop van 4 uur

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STHRMZIMAXNT