Workshop: Federale Gemeenschappelijke aankopen in de praktijk

Tijdens deze workshop leer je aan de hand van vele praktische oefeningen het nieuwe federale aankoopmodel kennen. Je ontdekt de nieuwe processen en procedures van het nieuwe federale aankoopmodel, en welke actoren daarin een rol spelen. Dankzij deze workshop kun je jouw werkmethodes aan het nieuwe aankoopmodel aanpassen.

Voor wie?
 • Voor strategische coördinatoren
 • Voor aankopers
 • Voor voorzitters van een tactisch en operationeel federaal aankoopoverleg (TOFA)
 • Voor al wie betrokken is bij de opmaak van de meerjarige behoefteplanning.
Op het programma

Tijdens deze workshop ontdek je:

 • de praktische uitvoering van A tot Z van het gecentraliseerde aankoopgebeuren op federaal niveau, de rollen van de stakeholders en het gebruik van de templates (voorstel, intentieverklaring, definitieve deelname,…)
 • de aankoopscenario’s
 • de tussenkomst van de inspecteur van Financiën in de gemeenschappelijke overeenkomsten
 • de praktische opmaak van een meerjarige behoefteplanning
 • het beheer van een tactisch en operationeel aankoopoverleg (TOFA)
 • de taken van een strategisch coördinator

Na deze workshop ben je in staat om:

 • te werken volgens het nieuwe federale annkoopmodel (KB 22/12/2017).

Praktische info

Duur: 2 dagen

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTCIII

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

Code :
STADMAFFAXNT