vrouw zit op een bureau te mediteren - femme assise sur un bureau en train de méditer

Welzijn op het werk voor leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in een organisatiecultuur die gericht is op welzijn op het werk. Kom alles te weten over dit onderwerp, van wetgeving tot het omgaan met specifieke situaties door inzicht te krijgen in de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende sleutelfiguren.

Pluspunten

Interactie en betrokkenheid 

De opleiding steunt op een maximale betrokkenheid van de deelnemers dankzij reflectiemomenten en groepsuitwisselingen, oefeningen en rollenspelen. Door gebruik te maken van de ervaringen van de deelnemers, wordt een meer realistische aanpak en een meer doeltreffende overdracht mogelijk.

Diversiteit in aanpak  

De gebruikte methoden zijn gevarieerd (rollenspelen, quizzen, discussies, ...). Er is voor elk wat wils!  

Praktijkgericht  

De inhoud is snel en gemakkelijk toepasbaar in je beroepsleven.

Voor wie?

 Voor leidinggevenden van alle niveaus.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Op het programma

Uitleg over:  

  • De wetgeving inzake welzijn op het werk (wet van 4 augustus 1996 en code van welzijn op het werk)  

  • De rol en de verantwoordelijkheid van de actoren van het welzijn op het werk  

  • Ergonomische aspecten (definitie, rol van de leidinggevende, ...)  

  • Psychosociale belasting en preventie van psychosociale risico's (stress, burn-out, agressie en pesterijen)  

  • Veerkracht (definitie, belang, rol van de leidinggevende, ...)  

  • Gezondheidstoezicht (definitie, rol van de leidinggevende, ...)  

  • Arbeidsongevallen en beroepsziekten (definitie, rol van de leidinggevende, ...) 

  • ... 

Praktische oefeningen en tips 

Tijd voor uitwisseling en reflectie 

Synthesemomenten 

Een afsluitende quiz.

Meer lezen

Je vindt alle informatie over welzijn op het werk op Fedweb, het portaal voor het federale personeel. 

Naar de facilitaties rond welzijn op het werk voor leidinggevenden.