Vitruvius: mindfulness based leiden en begeleiden

Tijdens dit intensieve leertraject dat loopt over een academisch jaar word je begeleid in je ontwikkeling naar een ‘bewust menswaardig (bege)leiderschap’. Mindfulness en oplossingsgericht werken zijn de rode draad:  je oefent je open milde aandacht, je verdiept je aandacht voor je eigen aspiraties en je wordt je bewust van wat je voorhanden hebt om je aspiraties te bereiken.

Pluspunten

Vind met het In Vivo-kompas  het evenwicht tussen management en leiderschap

Op je leerpad (tijdens en na het traject) is het In Vivo-kompas je gids: Leonardo Da Vinci’s Vitruvius met de belangrijke waarden en condities voor een menswaardige leiderschapscultuur.

Het kompas visualiseert de bewuste menswaardige leider: hij staat evenwichtig in contact met het vierkant én met de cirkel, balancerend tussen management en leiderschap, verstand en gevoel, de organisatie en haar omgeving, de medewerkers, de resultaten en zingeving.

Goed (bege)leiderschap als motor voor cultuurverandering

Onze samenleving heeft meer dan ooit nood aan integere, menswaardige (bege)leiders die vooral in tijden van crisis bij de juiste lastige vragen durven stil te staan, om vervolgens met open vizier, co-creatieve geest en samen met anderen te verkennen welke duurzame oplossingen effectief het algemeen belang dienen. Authentieke en menswaardige (bege)leiders inspireren, motiveren en ontwikkelen de medewerkers en geven ook vertrouwen en goesting om samen hun engagement waar te maken.

Intensief traject, gedeeltelijk residentieel

Vitruvius, mindfulness based leiden en begeleiden is een intensief traject van een 40-tal dagen (waarvan 20 begeleid in groep). Je gaat alleen, per twee en ook in groep veel uitdagingen aan: jezelf ontdekken, werken in een hechte leergroep, leren in peercoachingduo’s, oefenen in begeleiden van groepsprocessen, je karrensporen ontdekken, een interventie in je organisatie uitvoeren en het veranderproces evalueren.

In het Nederlands, in het Frans of in een tweetalige groep

Er zijn telkens drie parallelle groepen: een Nederlandstalige, een Franstalige en een gemengde groep waar iedereen zijn eigen taal spreekt. Tijdens het intakegesprek kies je in welke groep jij wil deelnemen.

Na het traject: netwerk voor alumni én netwerk voor aspirant begeleiders

Na het traject krijg je een uitnodiging voor het netwerk van alumni van In Vivo-trajecten. Door aan de netwerkdagen deel te nemen blijf je nieuwe vaardigheden en inzichten activeren en kan je ervaringen delen met anderen.


 

Voor wie?
 • Zowel voor leidinggevenden als voor interne begeleiders (coaches, hr-verantwoordelijken, projectleiders, …) met toch enkele jaren ervaring die een intensief en mindfulness based traject willen volgen om zich verder te ontwikkelen om een menswaardig verschil te maken binnen de cultuur van hun organisatie.
 • Enkel voor wie door zijn eigen organisatie wordt geselecteerd om aan Vitruvius deel te nemen. (maximum 4 kandidaten per organisatie per jaar).

 

Intake
 1. Klik op ‘Schrijf je in’ en vul het inschrijvingsformulier in
 2. Bezorg het formulier aan je opleidingsdienst
 3. Als je aanvraag door je organisatie is goedgekeurd, krijg je een uitnodiging voor het intakegesprek
 4. Tijdens het intakegesprek bespreek je met een In Vivo-begeleider je concrete ‘verandervraag’. Misschien ken je die vraag al, misschien ontdek je ze tijdens het gesprek. 
Op het programma

Het Vitruviustraject loopt over 9 maanden. Je volgt vier modules die samen 40 dagen in beslag nemen.

Module 1: Jezelf en de andere mindful ontdekken (4 dagen)

Het programma start met een intensief vierdaags residentieel seminarie.
Om je te (her)ontdekken, leer je je aandacht mindful terug te brengen in het hier en nu en leer je feedback geven en ontvangen. Daarnaast is er tijd en ruimte voor introspectie en om je ervaringen bij te houden in je persoonlijk logboek.

Je staat met je groep voor de uitdaging om samen een leergroep te bouwen op basis van vertrouwen, respect, eerlijkheid, veiligheid, moed, mildheid, open en authentieke communicatie,...

Module 2: Bewust verbindend begeleiden (9 dagen)

 • Planningsdag (1 dag)

Op basis van de intense ervaringen van de vierdaagse, vorm je binnen je leergroep vaste peercoachingduo’s en vier begeleidingsgroepjes.

 • Peercoaching (1 dag)
  Je leert om bewust, menswaardig te coachen en je wordt in je leerpad ondersteund door je eigen coach.
 • Mindful Procesbegeleiding (4 dagen)

Elk begeleidingsgroepje verdiept zich in een leiderschapsvraagstuk naar keuze, bijvoorbeeld ‘Hoe kan je medewerkers intrinsiek motiveren’?, ‘Hoe bewaak je je grenzen’ …  In het groepje werk je drie leersessies uit voor de hele leergroep en neem je één dag de rol van procesbegeleider op om met de leergroep rond jullie leiderschapsvraagstuk te werken. Zo ontwikkel je al doende je competenties in mindful  procesbegeleiding.

 • Responsief leiderschap: jezelf bevrijden van reactieve automatismen (3 dagen)

Je identificeert je eigen ingesleten automatismen of ‘karrensporen’. Aan de hand van concrete cases leer je hoe je uit zulke ongewenste reactiepatronen stapt en hoe je dus ‘responsiever’ of bewuster en met meer keuzevrijheid omgaat met uitdagende relationele situaties.

Module 3: De (bege)leider co-creëert de organisatiecultuur (4 dagen)

Je leert leiderschap te verbinden met menswaardige cultuurverandering en je doet concrete interventies in je eigen organisatie.

Module 4: Persoonlijke integratie (3 dagen)

Tijdens een driedaags residentieel slotseminarie maak je de balans op van je persoonlijke evolutie en reflecteer je over een manier om die evolutie te verankeren. Je wordt uitgenodigd voor het lerend netwerk van de alumni van In Vivo-trajecten. 

 

 

Een voorsmaakje

Het traject Vitruvius: mindfulness based leiden en begeleiden van de FOD Beleid en Ondersteuning is geïnspireerd op Leonardo Da Vinci’s  ‘Vitruvius’: de man in het vierkant en de cirkel.

Het vierkant staat symbool voor het concrete, het tastbare, de ratio, het verstand … of de organisatie als machine.  De cirkel staat symbool voor de cultuur, de mens in de organisatie, zingeving … of de organisatie als gemeenschap.

Met geheven handen en gespreide benen weerspiegelt de man van Vitruvius het ideaalbeeld van de mensgerichte leider: in contact met het vierkant én met de cirkel, balancerend tussen management en leiderschap, verstand en gevoel, de organisatie en haar omgeving, de medewerkers, resultaten en de zingeving.


Op het In Vivo-kompas zie je de belangrijke waarden en condities voor een menswaardige leiderschapscultuur:

Bekijk ook:

Bernie Glassman on Contemplative Education & Radical Compassion

https://www.youtube.com/watch?v=oLI1eOgXOsE 


 


 
Ter inspiratie

Op deze websites vind je meer informatie over onze inspiratiebronnen:

Praktische info

Leertraject van 8 à 9 maanden

Het traject wordt één keer per jaar georganiseerd: start in september/oktober

Locatie:

La Foresta

Prosperdreef 9

Vaalbeek (residentieel)

FOD Beleid en Ondersteuning WTCIII

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Meebrengen: nieuw dagboek en schrijfgerief.

Contact

invivo@bosa.fgov.be

 02 740 77 09

 
Code :
STLDSIVVIANR