image

Tool voor de psychosociale risicoanalyse

Wergevers zijn verplicht om psychosociale risicoanalyses uit te voeren. Empreva kan deze analyse voor federale organisaties doen met behulp van een speciaal voor dit doel ontwikkelde tool, in de vorm van een online vragenlijst.

Een team van preventieadviseurs psychosociale aspecten volgt het onderzoek op, analyseert de resultaten en stelt aanbevelingen voor.

Pluspunten

 • Voldoet aan de wettelijke vereisten : de domeinen waarop het onderzoek betrekking heeft, komen overeen met de vijf psychosociale risicodomeinen (arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen) en omvatten ook de individuele psychosociale risico's (stress, uitputting, slaapmoeilijkheden, subjectieve gezondheid en werktevredenheid).
 • Wetenschappelijk bewezen en gevalideerd : het onderzoek is gebaseerd op een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst.
 • Verstrekken van communicatiemateriaal : je ontvangt standaard communicatiemiddelen die je kan gebruiken om de enquête onder je medewerkers te promoten.
 • Frequente deelnamerapporten : tijdens de duur van het onderzoek ontvang je een verslag over de deelnamegraad aan het onderzoek.
 • Resultatenanalyse door Empreva : de analyse van de resultaten wordt uitgevoerd door preventieadviseurs psychosociale aspecten.
 • Identificatie van risicogroepen : door middel van samenvattende tabellen kan je makkelijk afdelingen (directoraten-generaal, diensten, enz.) met een verhoogd risico  identificeren.

Voor wie ?

 • Federale organisaties (met uitzondering van de Federale Politie en het Ministerie van Defensie
 • Interne diensten voor preventie en bescherming op het werk

Voorkennis

De concrete aanpak voor uw enquête wordt bepaald tijdens een eerste voorbereidende vergadering. Een onderzoek is altijd een middel om verbeteracties tot stand te brengen. Wanneer u beroep doet op onze ondersteuning, staat hier een duidelijke engagement van uw organisatie tegenover.

 

Concreet verwachten we van u dat:

 • uw organisatie zich engageert om na de enquête een actieplan uit te werken en te implementeren
 • de projectleider (en/of het projectteam) van uw organisatie beschikbaar is om samen met onze experts de modaliteiten van de enquête mee te bepalen en uit te werken
 • uw organisatie bereid is om de communicatie rond het project op zich te nemen: uitwerken van het communicatieplan en uitvoering van communicatieacties. Zo verzekert u als organisatie een geslaagde enquête, want communicatie  is een kritische factor is voor

Op het programma

De fases van een risicoanalyse – psychosociale aspecten

 • Een stuurgroep oprichten
 • De vragenlijst aanpassen aan de organisatie. Deze technische fase wordt volledig ondersteund door Empreva.
 • De enquête online zetten ('go-live'). Medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. De enquête blijft online beschikbaar gedurende de met de stuurgroep vastgestelde periode.De communicatie wordt verzorgd door de organisatie.
 • De resultaten verwerken. Empreva analyseert de resultaten worden in detail en levert een globaal rapport voor de gehele organisatie, met identificatie van mogelijke risicogroepen.
 • Het verslag voorstellen aan de stuurgroep en in het sociaal overleg. Empreva staat ter beschikking van de organisatie om het eindrapport en de aanbevelingen voor te leggen aan de stuurgroep en in sociaal overleg.

 

Hoeveel tijd vraagt een dergelijk project?

 • De intake en voorbereiding van de enquête neemt minstens een maand in beslag.
 • Het onderzoek zelf blijft minstens 2 weken online.
 • De oplevering van de resultaten en het globaal rapport volgt, zoals afgesproken werd in de samenwerkingsovereenkomst, in het algemeen binnen een maand na het afsluiten van de enquête.