Service Oriented Architecture – Betalend

Meer en meer kiezen organisaties voor een service georiënteerde architectuur (SOA): een architectuur waarin applicaties onderling communiceren via gestandaardiseerde web services.

Tijdens de opleiding ontdek je wat de drijfveren zijn achter deze evolutie. Verder krijg je uitleg over de belangrijkste kenmerken van SOA en over de impact van zo’n architectuur op je werk als functioneel analist.

Pluspunten

Tijdens deze opleiding wordt de theorie afgewisseld met praktische toepassingen.

Voor wie?

Voor functionele analisten.

Voorkennis

Je hebt een ervaring als functioneel analist.

De opleiding wordt in het Nederlands gegeven. Omdat de technische termen Engels zijn, heb je best een goede passieve kennis van het Engels.

Op het programma

Je verdiept je in de volgende punten :

  • basis principes, voordelen en risico’s van SOA
  • SOA terminologie
  • Service Delivery Lifecycle, Service-Oriented Analysis, Service-Oriented Design, Service Modeling
  • huidige technologische evoluties (SOA met RESTful Service, microservices) en basis REST Service concepten
  • dynamiek, requirements en Business impact van een SOA architecture.

Praktische info

Duur: 2 dagen

Locatie: regio Brussel. Het precieze adres wordt meegedeeld na inschrijving.

Betalende opleiding

  • vraag toestemming aan je opleidingsdienst
  • prijs: 510 € voor de 2 dagen, geen BTW
  • bestelbon: de dienst Budget van uw organisatie stuurt een bestelbon naar Secretary@bosa.fgov.be met vermelding van "BOSA + naam en datum van de opleiding + uw naam"
  • factuur: Egov-Smals stuurt een factuur naar de dienst Budget van je organisatie.

Facturatiegegevens:

Smals, Fonsnylaan 20, 1060 Brussel
Tel: 02 787 56 00
E-mail: academy@smals.be
IBAN: BE77 0011 6149 1942

BIC: GEBABEBB

BTW: BE 0406.798.00

Contact

Code :
STICTSOA1XNT