Selor - Voorbereiding op de mondelinge taaltest Nederlands

Je wil een mondelinge test Nederlands van Selor afleggen. Volg dan onze coaching van 4 halve dagen verspreid over 4 maanden om je efficiënt voor te bereiden.  Je leert wat je sterke punten zijn en wat je nog kan verbeteren aan je spreekvaardigheid. Wij stellen je tools en hulpmiddelen voor om ook buiten deze coaching te oefenen op de presentaties en de gesprekken van de mondelinge test Nederlands.

Pluspunten

Gedetailleerde informatie over de taaltesten van Selor

Je coach geeft je gedetailleerde informatie over de verschillende mondelinge testen die Selor organiseert.

Leren op maat

Tijdens de 4 coaching sessies zal de coach hulpmiddelen voorstellen die aangepast zijn aan je behoeftes. Hij verbetert je fouten en geeft je individuele feedback.

Een praktijkgerichte voorbereiding op de mondelinge test

Elke sessie krijg je de mogelijkheid om een oefentest af te leggen van de mondelinge test met je coach en in kleine groepjes.

Je werkt met de vragen die vaak gesteld worden door de jury van Selor tijdens de mondelinge test. Na elke oefentest krijg je feedback over je verbeterpunten om je slaagkansen te vergroten.

Leren met een oefenpartner

Als je inschrijft voor deze coaching dan ben je bereid om regelmatig te oefenen met een Nederlandstalige oefenpartner. Je kan een oefenpartner vinden op je werkplek of op onze talenwebsite  Patatifed.be . Op onze website vind je ook tal van praktische tips om efficiënt aan de slag te gaan met je oefenpartner.

Voor wie?

Voor iedereen die een mondelinge taaltest Nederlands van Selor wil afleggen

Voor iedereen die een taalniveau B1 heeft in het Nederlands

Als je niet weet welk taalniveau je hebt in het Nederlands, dan zullen onze taalopleiders  dit evalueren tijdens een Taaldate. Tijdens deze Taaldate, die 3 uur duurt, zal je ook je behoeftes en je doelstellingen analyseren.

Voorkennis

Je hebt minimum een taalniveau B1 in het Nederlands.

Als je niet weet welk taalniveau je hebt in het Nederlands, dan zullen onze taalopleiders  dit evalueren tijdens een Taaldate. Tijdens deze Taaldate, die 3 uur duurt, zal je ook je behoeftes en je doelstellingen analyseren.

Bereid je voor

Selor organiseert verschillende taaltesten:  bij bepaalde testen moet je een gesprek voeren en is het niveau gemakkelijk, bij andere testen moet je een presentatie geven en een gesprek voeren en is het  niveau moeilijk. Op de website van Selor vind je een zeer duidelijk overzicht van de verschillende taaltesten. Kies de taaltest die je wil afleggen.

Je kan de open opleiding  Voorbereiding op de mondelinge en schriftelijke test Nederlands van Selor  op onze e-Campus al eens bekijken. Je vindt er informatie over de taaltesten van Selor, tips om je efficiënt voor te bereiden en hulpmiddelen die nuttig zijn om grammaticaregels in te oefenen en je woordenschat uit te breiden.   

Op het programma
  • Tijdens de eerste sessie krijg je uitleg over de inhoud van de mondelinge test in functie van het artikel dat je wil afleggen.
  • Tijdens elke sessie oefen je om de vragen van de mondelinge test te beantwoorden en geef je een presentatie in kleine groepjesof in duo’s. De coach geeft aan wat je sterke punten en verbeterpunten zijn in functie van de evaluatiecriteria van Selor. Hij toont je ook hoe je online hulpmiddelen kan gebruiken: woordenlijstjesmaken, nieuwe woordenschat memoriseren, oefeningen met autocorrectie… Hij stelt je grammaticale hulpmiddelen voor zodat je zelf je fouten kan verbeteren.
  • Tijdens de laatste sessie leg je een oefentest af van de mondelinge test. Je krijgt feedback van je coach over je sterke punten en je verbeterpunten.
Een voorsmaakje

Op de website Patatifed kan je de activiteit  Bereid je voor op de mondelinge test van Selor  downloaden. Op de kaartjes vind je vragen voor de gesprekken en de onderwerpen van de presentaties van de mondelinge test. Oefen regelmatig met de kaartjes om spontaan te leren antwoorden op de vragen. Vraag aan je Nederlandstalige collega’s om je meest voorkomende fouten te verbeteren : grammatica, woordenschat, zinsconstructie…Noteer de correcties, voorbeeldzinnen… en herlees ze regelmatig.

Praktische info

4 sessies van 3 uur op basis van 1 sessie per maand

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III Simon Bolivarlaan 30 

1000 Brussel

Contact

Code :
STLINNM01XFT