image

Selor – Voorbereiding op de mondelinge taaltest Frans *

Je wil een mondelinge test Frans van Selor afleggen. Volg dan onze coaching van 6 sessies van 1u30 verspreid over 4 maanden om je efficiënt voor te bereiden..  Je leert wat je sterke punten zijn en wat je nog kan verbeteren aan je spreekvaardigheid. Wij stellen je tools en hulpmiddelen voor om ook buiten deze coaching te oefenen op de presentaties en de gesprekken van de mondelinge test Frans.

Pluspunten

Gedetailleerde informatie over de taaltesten van Selor

Je coach geeft je gedetailleerde informatie over de verschillende mondelinge testen die Selor organiseert.

Leren op maat

Tijdens de 6 coaching sessies zal de coach hulpmiddelen voorstellen die aangepast zijn aan je behoeftes. Hij verbetert je fouten en geeft je individuele feedback.

Een praktijkgerichte voorbereiding op de mondelinge test

Elke sessie krijg je de mogelijkheid om een oefentest af te leggen van de mondelinge test met je coach en in kleine groepjes.

Je werkt met de vragen die vaak gesteld worden door de jury van Selor tijdens de mondelinge test. Na elke oefentest krijg je feedback over je verbeterpunten om je slaagkansen te vergroten.

Leren met een oefenpartner

Als je inschrijft voor deze coaching dan ben je bereid om regelmatig te oefenen met een Franstalige oefenpartner. Je kan een oefenpartner vinden op je werkplek of op onze talenwebsite Patatifed.be. Op onze website vind je ook tal van praktische tips om efficiënt aan de slag te gaan met je oefenpartner.

Voor wie?

  • Voor iedereen die een mondelinge taaltest Frans van Selor wil afleggen.
  • Voor iedereen die een taalniveau B1 heeft in het Frans.

Als je niet weet welk taalniveau je hebt in het Frans, dan zullen onze taalopleiders dit evalueren tijdens een online Taaldate. Tijdens deze Taaldate, die 1u30 duurt, analyseer je ook je behoeftes en je doelstellingen.

Bereid je voor

Selor organiseert verschillende taaltesten:  bij bepaalde testen moet je een gesprek voeren en is het niveau gemakkelijk, bij andere testen moet je een presentatie geven en een gesprek voeren en is het  niveau moeilijk.

Op de website van Selor vind je een zeer duidelijk overzicht van de verschillende taaltesten.

Kies de taaltest die je wil afleggen.

Je kan de online opleiding Voorbereiding op de mondelinge en schriftelijke test Frans van Selor op de e-Campus al eens bekijken.  Je vindt er informatie over de taaltesten van Selor, tips om je efficiënt voor te bereiden en hulpmiddelen die nuttig zijn om grammaticaregels in te oefenen en je woordenschat uit te breiden.   

Op het programma

  • Tijdens de eerste sessie krijg je uitleg over de inhoud van de mondelinge test in functie van het artikel dat je wil afleggen.
  • Tijdens elke sessie oefen je om de vragen van de mondelinge test te beantwoorden en geef je een presentatie in kleine groepjes  of in duo’s.  De coach geeft aan wat je sterke punten en verbeterpunten zijn in functie van de evaluatiecriteria van Selor. Hij toont je ook hoe je online hulpmiddelen kan gebruiken: woordenlijstjes  maken, nieuwe woordenschat memoriseren, oefeningen met autocorrectie… Hij stelt je grammaticale hulpmiddelen voor zodat je zelf je fouten kan verbeteren.
  • Tijdens de laatste sessie leg je een oefentest af van de mondelinge test. Je krijgt feedback van je coach over je sterke punten en je verbeterpunten.

Een voorsmaakje

Op de website Patatifed kan je de activiteit Bereid je voor op de mondelinge test van Selor downloaden.

Op de kaartjes vind je vragen voor de gesprekken en de onderwerpen van de presentaties van de mondelinge test.

Oefen regelmatig met de kaartjes om spontaan te leren antwoorden op de vragen. Vraag aan je Franstalige collega’s om je meest voorkomende fouten te verbeteren: grammatica, woordenschat, zinsconstructie… Noteer de correcties, voorbeeldzinnen… en herlees ze regelmatig.