Samen leren en creëren, gids voor coördinatoren van communities

Het doel van de gids ‘Samen leren en creëren’ is om de huidige en toekomstige coördinatoren van praktijkcommunities ondersteuning te bieden. Deze praktijkgerichte gids bundelt tal van adviezen en voorbeelden van bestaande CoP’s binnen de overheid.

Pluspunten

Een gids die het concept van de community of practice verduidelijkt

De gids helpt je beter begrijpen wat communities of practice zijn en hoe je er voordeel uit haalt.

Focus op de professionele realiteit en de federale context 

Veel communities komen voort uit de marketingsector of zijn beperkt tot uitwisselingen op een sociaal netwerk. Dat soort communities valt niet echt over te zetten naar de professionele context van een federale organisatie. De gids besteedt enkel aandacht aan de soorten communities die relevant zijn voor de federale overheid en geeft voorbeelden die gehaald werden bij de overheid.

Bron van inspiratie

De gids bevat tal van concrete voorbeelden en praktische adviezen en zet je er zodoende toe aan om na te denken en helpt je je eigen CoP te organiseren.

Voor wie?
  • voor een (toekomstige) CoP-coördinator
  • voor een KM-verantwoordelijke die samenwerkt met een CoP-coördinator en hem adviseert
  • voor al wie geïnteresseerd is in hoe er binnen een CoP gewerkt wordt
  • voor al wie geïnteresseerd is in het nieuwe werken (NWOW)
Op het programma

De gids is opgebouwd rond de 4 levensfases van een CoP:

  1. de voorbereiding
  2. de start
  3. de groei
  4. de eventuele reoriënteringsfase

Bij de specifieke vragen voor elke fase worden er tal van voorbeelden, voorstellen en ideeën gegeven.

Praktische info

Samen leren en creëren

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 2740 73 24

Code :
STLADGCOPXNI