Projectmanagement

Deze basisopleiding in projectmanagement wapent je als projectleider of projectmedewerker met de nodige inzichten en instrumenten om je projecten succesvol uit te rollen. Je leert niet één specifieke projectmanagement-methodiek, maar een pragmatische, haalbare en onmiddellijk toepasbare aanpak.

Pluspunten

Meer doelgerichtheid en efficiëntie

Goed projectmanagement laat je toe om op een gestructureerde, efficiënte en effectieve manier de doelstellingen van je project te bereiken, met oog voor kwaliteit en binnen de afgesproken tijd en het voorziene budget.

Het beste uit verschillende methodieken

Deze opleiding combineert de interessantste concepten uit de belangrijkste projectmanagement-methodieken (PRINCE2, PMBOK, Agile PM) om te komen tot een pragmatische, haalbare en onmiddellijk toepasbare projectaanpak.

Praktijkgericht

De focus ligt op de praktijk: talrijke voorbeelden, oefeningen en cases die verband houden met de werksituatie van de deelnemers, laten je toe om de theorie onmiddellijk aan de praktijk te toetsen.

De ervaren opleider geeft praktische tips en tricks, best practices en feedback.

Er is ook een toolkit met handige templates en nuttige links die je kunt gebruiken voor je eigen projecten.

Interactief

Deze klassikale opleiding is heel interactief. Je krijgt volop de gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen met de andere deelnemers en met de opleider.

Voor wie?

Voor projectleiders en projectmedewerkers van kleine en middelgrote projecten, die de basisprincipes van projectmanagement willen leren, los van een specifieke projectmanagement-methodiek.

De opleiding is niet gericht op één bepaalde projectmanagement-methodiek, zoals bijvoorbeeld PRINCE2 of PMBOK, maar is een mix van het beste uit verschillende methodieken.

Bereid je voor

Voor de start van de opleiding krijg je per e-mail toegang tot de e-Campus

Op de e-Campus vind je een kort intake-formulier dat peilt naar je werksituatie, je kennis en ervaring met projectmanagement en je verwachtingen en behoeften.

Download dit formulier, vul het in en stuur het zo vlug mogelijk per e-mail naar de opleider. Zo krijgt de opleider een zicht op je werkcontext en behoeften en kan hij de opleiding daarop afstemmen.

Je vindt op de e-Campus ook een lijstje met de documenten die je moet meebrengen naar de opleiding.

Op het programma

Deze opleiding geeft een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is een project wel en wat is het niet ?
 • Wat zijn de belangrijkste fasen in een project ?
 • Wat is een projectcharter en hoe moet je dit opstellen ?
 • Wie zijn de stakeholders in een project ?
 • Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren ?
 • Hoe moet je een project plannen ?
 • Hoe kun je de kwaliteit van de projectproducten, diensten of resultaten  definiëren en controleren ?
 • Hoe kun je de risico’s van een project identificeren en beheren ?
 • Hoe kun je de weerstand tegen veranderingen herkennen en ermee omgaan ?
 • Hoe kun je de projectcommunicatie in goede banen leiden ?
 • Welke instrumenten gebruik je om een project op te volgen ?
 • Hoe sluit je een project af ?
 • Welke informaticatools zijn nuttig bij projectmanagement ?

Voor de ondersteuning van je leerproces krijg je toegang tot de e-Campus. Daar vind je :

 • het opleidingsmateriaal (syllabus, powerpoint),
 • taken (oefeningen, case studies),
 • voorbeelden,
 • handige templates die je kunt gebruiken voor je eigen projecten,
 • nuttige documentatie (bibliografie, overzicht van interessante websites),
 • audiovisueel materiaal,
 •  …

Elke deelnemer heeft aan het einde van de opleiding een individueel actieplan.

Praktische info

Duur: 4 dagen (maximaal 2 dagen per week)

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

 • Vul vooraf het intake-formulier in en stuur het naar de opleider (zie rubriek “Bereid je voor”).
 •  Breng de nodige documenten mee naar de opleiding 

Contact

Code :
STMGTPROJXNT