Professioneel schrijven

Wanneer is een brief lezersgericht? Wat maakt een nota efficiënt? Hoe verwoord je moeilijke materie in begrijpelijke taal? Vragen waar iedereen die brieven, nota’s of webpagina’s schrijft, wel eens mee worstelt. Tijdens dit traject leer je teksten beoordelen en (her)schrijven. Je oefent intensief met je eigen teksten en je krijgt tools om teksten te evalueren en te (her)schrijven.

Pluspunten

Sinds september 2018: vernieuwde formule!

Op basis van de evaluaties van deelnemers en de ervaringen van onze opleiders, hebben we deze opleiding vernieuwd. Om meer impact te  garanderen, hebben we gekozen voor een traject met drie korte lesmomenten en tussentijdse opdrachten op de e-Campus. Zo heb je veel individuele oefentijd en ondersteuning.

 

Traject van drie weken met opleiding, tussentijdse opdrachten en tools

 • Drie halve dagen opleiding: je krijgt veel inzichten mee over tekstkenmerken, het lees- en het schrijfproces, de problematiek van overheidsteksten. Je oefent ook in duo’s of kleine groepjes. 
 • Tussentijdse opdrachten op de e-Campus: je neemt de tijd om je teksten te herwerken, de schrijftips onder de knie te krijgen en te ontdekken wat er moeilijk is voor jou. Je opleider is bereikbaar op de e-Campus.
 • Het hele  traject door krijg je tools en hulpmiddelen om teksten te evalueren en te (her)schrijven.

 

Oefenen met je eigen teksten

Tijdens het traject oefen je vooral met je eigen teksten. Zo werk je met je opleider gericht aan de problemen waar jij tegen aanloopt aan en zo schrijf je over materie die je goed kent!

 

Aangepast aan de context van de overheid!

Je opleider heeft jaren ervaring met overheidsteksten en de context waarin je als ambtenaar schrijft. Hij houdt rekening met de spreidstand die het schrijfwerk van ambtenaren moeilijk maakt:

 • enerzijds schrijf je als expert en moet je complexe regelgeving correct en precies weergeven,
 • anderzijds schrijf je als dienstverlener en wil je klantgericht en begrijpelijk communiceren.
Voor wie?
 • Voor ambtenaren die efficiënte en lezersgerichte webpagina’s, nota’s en brieven of mails willen schrijven
 • Ook voor medewerkers van communicatiediensten
 • Niet voor wie grammatica of spelling wil opfrissen
 • Niet voor wie technische documenten als inspectieverslagen of wetteksten wil leren schrijven
Bereid je voor

Leg een kleine verzameling aan van teksten van jouw hand: teksten waarbij je vragen hebt, teksten waarover je niet tevreden bent of waarover je feedback wil krijgen, teksten die je wil herschrijven … Breng ten minste drie teksten mee naar de eerste opleidingsdag.

Op het programma

Je komt drie halve dagen naar de opleiding. Tussen de opleidingsdagen door werk je op de e-Campus: je voert er je wekelijkse opdracht uit en je kan er vragen stellen aan je opleider.

Opleidingsdag 1 Focus op de lezer

 • Wanneer werkt een tekst voor zijn lezer?
 • Het leesproces: hoe lezen lezers en wat leer je daaruit als schrijver?
 • De bouwstenen van elke tekst: welke elementen maken je tekst lezersgericht en efficiënt?
 • Teksten beoordelen op hun lezersgerichtheid, hun efficiëntie: je eigen teksten onder de loep

Opleidingsdag 2 Focus op het schrijfproces en schrijftips

 • Hoe zorg je ervoor dat je de toon, de selectie van de informatie, de structuur, de taal en de presentatie van je tekst goed krijgt? Schrijftips!
 • Hoe werk je efficiënt aan een tekst?
 • Teksten beoordelen en verbeteren met een evaluatierooster

Opleidingsdag 3 Oefening baart kunst!

 • Teksten bespreken met de andere deelnemers: hoe kan je zinvol feedback geven en krijgen over teksten?
 • Schrijven en herschrijven
 • Oefenen aan jouw aandachtspunten: structureren, informatie selecteren, formuleren, toonzetting …

Praktische info

Traject van 3 weken:

 • 3 halve dagen opleiding en
 • tussentijdse opdrachten op de e-Campus

Meebrengen:

 • ten minste 3 brieven of nota’s of webpagina’s die je zelf schreef

e-Campus:

 • Je PC moet beschikken over Google chrome, Firefox, Edge of Internet Explorer versie 11

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Code :
STCOMEEPSXNT