Panorama gebruiken voor je projecten '360° feedback'

Panorama is een onlinetool die P&O-medewerkers die een feedbackproces moeten invoeren bij het beheer van projecten ‘360° feedback’ ondersteunt.

Pluspunten

Gebruiksvriendelijke onlinetool die beschikbaar is in selfservice

 • Panorama is een onlinetool die na aankoop van een licentie via het internet toegankelijk is. De licentie kost € 100, excl. btw. De tool is heel eenvoudig te gebruiken. Je kunt er volledig zelfstandig mee aan de slag.

Vlot databeheer dankzij een interface met Crescendo

 • De interface is handig om de noodzakelijke gegevens in te voeren over de medewerkers die aan
 • het project ‘360° feedback’ deelnemen: basisgegevens, competentieprofiel, teamleden.

Gebaseerd op het competentiemodel van de federale overheid

 • Panorama integreert de competenties van het competentiemodel van de federale overheid.

Moduleerbare projecten

 • De enquête van het feedbackproject wordt afgenomen bij verschillende doelgroepen in de directe werkomgeving van de deelnemer: interne/externe klanten, medewerkers, leidinggevende, collega’s. Je kunt de meest geschikte hoek voor het project kiezen: 90°, 180°, 270° of 360°.
 • Met Panorama kun je groepsprojecten realiseren met dezelfde vragenlijst om de competenties van meerdere medewerkers te analyseren. Je kunt er ook de analyse van de competenties in de tijd mee zien evolueren.

Onlinesupports

 • Er staan ondersteuningstools voor het praktische gebruik van Panorama ter beschikking: FAQ’s, handleidingen, helpdesk en tools voor de implementatie van een project ‘360° feedback’, zoals een implementatieplan, communicatiekit en gespreksgids.

Gedetailleerd rapport over de moduleerbare inhoud met verschillende soorten overzichten

 • Panorama levert een gedetailleerd pdf-rapport en een overzichtstabel met de sterke en de te verbeteren competenties, én tips voor de persoonlijke ontwikkeling.
 • De verschillende mogelijke overzichtstypes in het rapport, bv. algemeen per competentie, of gedetailleerd per indicator in de vorm van een grafiek of scoretabel, kunnen worden aangepast. Je kunt immers bepaalde delen toevoegen of schrappen.
Voor wie?

Voor alle P&O-medewerkers die een feedbackproces in hun organisatie moeten invoeren: in het kader van evaluatiecycli, leiderschapstrajecten, ontwikkelingstrajecten of projecten voor een cultuuromslag, enz.

 

Voorkennis

Je bent vertrouwd met het competentiemodel van de federale overheid.

 

 

Bereid je voor

 Neem het Implementatiemodel voor de implementatie van de projecten ‘360° feedback’ door.

Neem de handleidingen van Panorama door.

 Je vindt die tools op Panorama, in de tab Handleidingen.

 

Informatie over Panorama

De verschillende menu’s van deze online tool volgen de logische structuur van een onlineproject ‘360° feedback’: van de invoer van de gegevens van de deelnemers en respondenten over de samenstelling, lancering en opvolging van de projecten tot de aanmaak van het rapport.

 

Overzicht van de hoofdmenu’s:

 • Homepage: algemene informatie
 • Gegevens toevoegen: gebruikers en vragenlijsten
 • Projecten: projectopbouw in 6 fasen, waaronder planning, selectie van respondenten, selectie van vragenlijsten, …
 • Dashboards: projectopvolging in elke fase en aanmaak van rapport

Als beheerder van de projecten in Panorama heb je ook toegang tot de statistieken over de gerealiseerde projecten.

Via de banner bovenaan de pagina heb je ook toegang tot:

 • De supporttools en onlinehulp
 • De informatie over je account
 • De talen waarin de tool werd geconfigureerd

Op basis van het project dat in jouw organisatie werd omschreven, moet je als beheerder de gebruikersgegevens invoeren. Daarna kun je het project in Panorama uitwerken en de enquêtes opstarten.

Zodra de enquêtes zijn opgestart, krijgen de respondenten de link naar de enquête en vullen die online in. Ze geven de competenties een cijfer op een schaal van 1 tot 5. De antwoorden worden automatisch en anoniem verwerkt.

Zodra het project is afgerond, kun je het rapport maken en overgaan naar de volgende fase in het proces, namelijk de feedbackgesprekken.

Een voorsmaakje

De 6 fasen om een project in Panorama te maken

Voorbeeld van een in te vullen vragenlijst zoals die er online uitziet:

Fragment uit het rapport met een algemeen overzicht van de resultaten per type respondent:

 

Meer lezen

Je vindt alle informatie over competentiemanagement en het competentiemodel op Fedweb, het portaal van het federale personeel.

Meer weten over het aanbod ‘360° feedback'

Praktische info

Online tool

Betalend: 100€ excl. BTW/licentie

Bestel je licentie op de homepagina van panorama

Contact

Code :
ODHRMPANOXBI