Overheidsopdrachten voor werken: uitvoering

Volg je de uitvoering van overheidsopdrachten op? Dan is dit de ideale opleiding om de uitvoeringsfase van overheidsopdrachten voor werken tot in de puntjes te leren beheersen. Nadat je de vierdaagse opleiding “Overheidsopdrachten voor gevorderden” (de vroegere basisopleiding Overheidsopdrachten) hebt gevolgd, heb je een gedegen kennis van de reglementering over overheidsopdrachten. Met deze opleiding vul je je kennis aan door het uitvoeringsaspect van overheidsopdrachten voor werken onder de loep te nemen.

Pluspunten

De opleiding focust op de theorie en op de praktijk. De deelnemers worden ondergedompeld in de praktijk door echte cases te analyseren en er de gepaste conclusies uit te trekken.

Na deze opleiding over de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken kun je de halve dag opleiding over de nieuwigheden op het vlak van overheidsopdrachten volgen (die begin 2020 wordt georganiseerd).

Voor wie ?

Voor ambtenaren die de opleiding “Overheidsopdrachten voor absolute beginners” en de opleiding “Overheidsopdrachten voor gevorderden” (de vroegere basisopleiding Overheidsopdrachten) gevolgd hebben en die de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken in hun takenpakket hebben.

Voorkennis

De deelnemers moeten eerst de eendaagse opleiding “Overheidsopdrachten voor absolute beginners” en de vierdaagse opleiding “Overheidsopdrachten voor gevorderden” (de vroegere "Basisopleiding") gevolgd hebben.

Op het programma

Tijdens deze opleiding komen alle aspecten van de uitvoeringsfase van overheidsopdrachten voor werken aan bod. Met behulp van cases kom je meer te weten over:

  • de regels over afwijkingen
  • de regels over de borgtocht
  • de verschillende termijnen in de uitvoeringsfase
  • de actiemiddelen van de aanbestedende overheid in geval van incidenten bij de uitvoering
  • de wijzigingen van de opdracht
  • de voorlopig en definitieve oplevering.

Praktische info

Duur: 1 dag

FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

Code :
STADMWEM3XNT