Overheidsopdrachten voor leveringen en diensten: opleiding uitvoering

Hou je je bezig met het opvolgen van de uitvoering van overheidsopdrachten? Dan is dit de ideale opleiding om de uitvoeringsfase tot in de puntjes te leren beheersen. Nadat je de vierdaagse opleiding Overheidsopdrachten voor gevorderden (de vroegere basisopleiding Overheidsopdrachten) hebt gevolgd, heb je een gedegen kennis van de reglementering inzake overheidsopdrachten. Met deze opleiding vul je je kennis aan door het uitvoeringsaspect onder de loep te nemen.

Pluspunten

De opleiding focust op de theorie en op de praktijk. De deelnemers worden ondergedompeld in de praktijk door echte cases te analyseren en er de gepaste conclusies uit te trekken.

Na deze opleiding over de uitvoering kun je de halve dag opleiding over de nieuwigheden op het vlak van overheidsopdrachten volgen (die begin 2020 wordt georganiseerd).

Voor wie ?
  • Voor ambtenaren die de opleiding Overheidsopdrachten voor absolute beginners en de opleiding Overheidsopdrachten voor gevorderden (de vroegere basisopleiding Overheidsopdrachten) gevolgd hebben
  • Voor ambtenaren die meewerken aan overheidsopdrachten.
Voorkennis

De deelnemers moeten eerst de eendaagse opleiding "Overheidsopdrachten voor absolute beginners" en de vierdaagse opleiding "Overheidsopdrachten voor gevorderden" (de vroegere "Basisopleiding") gevolgd hebben.

 

Op het programma

Tijdens deze opleiding komen alle aspecten van de uitvoeringsfase aan bod. Met behulp van cases kom je meer te weten over:

  • de regels in verband met afwijkingen
  • de regels in verband met de borgtocht
  • de verschillende termijnen in de uitvoeringsfase
  • de actiemiddelen van de aanbestedende overheid in geval van incidenten bij de uitvoering.

Praktische info

Duur: 1 dag (9u tot 16u) en een half (9u tot 12u)

Locatie:

FOD Beleid en ondersteuning WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

Code :
STADMMOEUXNT