Overheidsopdrachten voor gevorderden

Werk je mee aan overheidsopdrachten?

Dan is dit de ideale opleiding om de plaatsingsprocedure, met name de principes en de verschillende procedures, onder de knie te krijgen. In de opleiding komt de uitvoeringsfase van een opdracht echter niet aan bod.

Pluspunten

Meer dan een kennismaking

Na deze interactieve vierdaagse opleiding heb je een gedegen basiskennis van de reglementering inzake overheidsopdrachten. Je kan de juiste procedure voor een overheidsopdracht kiezen en die naar behoren uitvoeren. Je kan met experten samenwerken aan complexere dossiers

Praktisch en interactief

De opleiding biedt een mix van theorie en praktijk. De deelnemers worden ondergedompeld in de praktijk door concrete cases te analyseren en er de gepaste conclusies uit te trekken.  

Na deze basisopleiding kan je een nog meer gevorderde opleiding volgen

Na de vierdaagse opleiding heb je een gedegen kennis van de reglementering inzake overheidsopdrachten. Je hebt niet alleen een algemeen beeld gekregen van de materie, maar kan ook zelfstandig een plaatsingsprocedure  opstarten tot de sluiting van de overheidsopdracht. Je kan met experten samenwerken aan complexere dossiers.

Heb je de opleiding Overheidsopdrachten voor gevorderden gevolgd en wil je je expertise uitbreiden of verdiepen? Dan kan je nog deelnemen aan het elfdaagse opleidingstraject Overheidsopdrachten in de Koninklijke Militaire School.

Voor wie?
  • Voor ambtenaren die de opleiding voor absolute beginners gevolgd hebben
  • Voor ambtenaren die meewerken aan overheidsopdrachten

Deze opleiding is niet bedoeld voor experten in overheidsopdrachten.

Bereid je voor

We raden met klem aan om op voorhand de opleiding Overheidsopdrachten voor absolute beginners (1 dag) te volgen omdat sommige basisprincipes niet meer zullen worden uitgelegd tijdens deze vierdaagse basisopleiding Overheidsopdrachten.

Na deze vierdaagse opleiding kan je je kennis nog verbreden door deel te nemen aan het elfdaagse opleidingstraject Overheidsopdrachten in de Koninklijke Militaire School.

Op het programma

Alle aspecten van de plaatsingsprocedure komen tijdens de opleiding aan bod. Aan de hand van cases en oefeningen leer je onder andere:

  • hoe je vlot informatie vindt over de reglementering inzake overheidsopdrachten
  • de juiste terminologie te gebruiken
  • de juiste plaatsingsprocedure te kiezen
  • de verschillende stappen in een plaatsingsprocedure uit te voeren
  • de fouten in dossiers op te merken en te corrigeren.

Praktische info

Duur: 4 dagen.

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STADMBROOXNT