Overheidsopdrachten: het raamovereenkomst van theorie naar praktijk

Je staat in voor het beheer van overheidsopdrachten en wil de specifieke aspecten van het raamovereenkomst onder de knie krijgen? Als dat het geval is, dan is deze opleiding van een dag ideaal voor je dagelijkse praktijk.

Pluspunten

De opleiding is theoretisch en praktisch. De deelnemers worden in de praktijk ondergedompeld, analyseren echte cases en trekken daar de gepaste conclusies uit.

Na de analyse van die praktische cases is er tijd voor vragen en antwoorden zodat het opdoen van kennis en ervaringen bevorderd wordt.

Voor wie ?
  • Voor de ambtenaren die de basisopleiding “Overheidsopdrachten-beginners” hebben gevolgd
  • Voor de ambtenaren die de uitgebreidere opleiding over overheidsopdrachten hebben gevolgd
  • Voor de ambtenaren die te maken krijgen met overheidsopdrachten tijdens hun werk.
Voorkennis

De deelnemers moeten de opleiding (1 dag) “Overheidsopdrachten-beginners” hebben gevolgd en de uitgebreidere opleiding (4 dagen).

Op het programma

Alle aspecten van een raamovereenkomst zullen tijdens deze opleiding worden besproken. Aan de hand van praktische cases zul je het volgende leren:

  •  Het wettelijk en regelgevend kader
  •  De kenmerken van een raamovereenkomst
  •  De rol van de planning bij een raamovereenkomst
  •  De gunning en het afsluiten van eenraamovereenkomst
  • Het afsluiten van daaropvolgende opdrachten.

Praktische info

Duur: 1 dag

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 23  

Code :
STADMACRCXNT