Overheidsopdrachten - e-Procurement : e-Notification

Op het platform e-Procurement kun je met de module e-Notification overheidsopdrachten aankondigen. Met e-Notification publiceer je je opdracht op nationaal niveau in het Bulletin der Aanbestedingen en op Europees niveau op Tenders Electronic Daily (TED). Tijdens de opleiding leer je met e-Notification werken.

Pluspunten

De voordelen van werken met e-Notification

Met de module e-Notification kan je organisatie de aankondigingen van overheidsopdrachten publiceren.

Zo kunnen overheidsopdrachten centraal beheerd worden. Dankzij e-Notification worden je overheidsopdrachten op een efficiënte manier gepubliceerd en zullen ze transparant verlopen.

Teams die aan overheidsopdrachten werken kunnen op het forum van de module e-Notification vragen stellen en antwoorden lezen.

Praktische opleiding!

Je leert al doende in een demonstratieversie van e-Notification. Stap voor stap leer je e-Notification gebruiken.

Voor wie?
  • Voor ambtenaren die voor hun organisatie overheidsopdrachten beheren
  • Voor wie opdrachten moet bekendmaken op nationaal en Europees niveau
Voorkennis

Om deze opleiding goed te kunnen volgen, heb je best al wat basiskennis over de wetgeving rond overheidsopdrachten.

Op het programma

Je ontdekt stap voor stap hoe je in de module e-Notification werkt.

Je leert

  •  de verschillende modules op het platform e-Procurement kennen
  •  wat de mogelijkheden zijn van de module e-Notification
  •  de gebruikersrollen in de module e-Notification te onderscheiden
  •  een overheidsopdracht op nationaal (Bulletin Der Aanbestedingen) en Europees niveau (TED) te publiceren en te beheren met e-Notification
  •  een bestek en opdrachtdocumenten online te plaatsen
  •  het forum voor vragen en antwoorden te gebruiken
  •  e-Notification te gebruiken bij beperkte procedures en/of onderhandelingsprocedures
  •  de functionaliteiten voor ondernemingen te demonstreren

Je krijgt telkens concrete voorbeelden en kleine oefeningen.

Je maakt de oefeningen in een  demonstratieversie van de module e-Notification.

 

Praktische info

Duur: 1 dag + 1 halve dag

Er zijn pc’s ter beschikking.

Meebrengen: Je elektronische identiteitskaart en je pincode

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STADMENOTXNT