Overheidsopdrachten

Je bent nieuw bij de federale overheid en je kent nog niets of niet veel van overheidsopdrachten? Na deze opleidingsdag kan je de juiste procedure kiezen voor je overheidsopdracht en kan je de procedure correct toepassen.  

Voor wie?

Voor alle nieuwe medewerkers, stagiairs of contractuelen.

Op het programma
  • Het kader van een overheidsopdracht : definitie, regels, het nieuwe beleid van overheidsaankopen
  • Het aankoopproces : algemene principes, keuze van de procedure, verschillende categorieën van overheidsopdrachten, wettelijk kader,…

Praktische info

Duur: 1 dag

Plaats :

FOD Beleid en Ondersteuning – WTCIII

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

Code :
STADMTI03XNT