Overheidsbegroting: gevorderd

Tijdens deze drie dagen durende opleiding leer je de overheidsfinanciën in het kader van het Verdrag van Maastricht en de noties "overheidstekort" en "overheidsschuld" kennen.

Voor wie?
 • Voor federale ambtenaren die zich moeten inwerken in het functioneren van de overheidsbegroting.
 • Voor al wie meer te weten wil komen over de overheidsbegroting.
Voorkennis
 • de nodige noties in verband met het functioneren van de overheidsbegroting hebben
 • of de opleiding 'Overheidsbegroting : basis' gevolgd hebben
 • of een diploma/ervaring hebben inzake overheidsbegroting.
Op het programma

Deze opleiding bestaat uit 12 modules. Zo maak je onder andere kennis met:

 • de recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën
 • conjunctuurgezuiverde en structurele begrotingssaldi
 • de rol van diverse instellingen betrokken bij de opstelling van een begroting
 • het Europees kader inzake begrotingstoezicht
 • de analyse van de overheidsontvangsten en -uitgaven
 • instrumenten en determinanten van het verloop van de overheidsschuld
 • de staatshervorming en de financiering van de gemeenschappen en de gewesten
 • de impact van het begrotingsbeleid op de economische activiteit
 • de vergrijzing van de bevolking en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Praktische info

Duur: 3 dagen

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30 
1000 Brussel

Contact

Code :
STADMFIPUXNT