Overheidsbegroting: basis

In deze vier dagen durende opleiding maak je kennis met de regels waarop het budgettaire beheer van de staat stoelt. Je leert ook de basisbegrippen in verband met de overheidsboekhouding en de organisatie en het functioneren van de overheidsbegroting kennen.

Voor wie?

Voor federale ambtenaren die inzicht willen krijgen in de basis van de overheidsbegroting

Op het programma

In deze opleiding bespreken we verschillende onderwerpen die van essentieel belang zijn op het vlak van de begroting. Zo maak je onder andere kennis met:

  • de bronnen van het begrotingsrecht
  • de specifieke kenmerken van een overheidsbegroting
  • de betekenis van de begroting, de draagwijdte van het begrotingsrecht en de politieke betekenis ervan
  • de fasen van de begrotingsopmaak, de rol van de verschillende actoren en de begrotingsramingsmethoden
  • de procedures voor het wijzigen van de begroting: begrotingscontrole, herverdeling van basisallocaties, …
  • de principes van de overheidsboekhouding
  • de rol en de werking van de interne controle
  • de verscheidenheid van de toegepaste controles en in het bijzonder de rol en de opdrachten van het Rekenhof
  • de draagwijdte van het Verdrag van Maastricht inzake de overheidsfinanciën

Praktische info

Duur : 4 dagen

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30 

1000 Brussel

Contact

Code :
STADMDRBUXNT