Optimaal gebruik van de trainingsruimte

De ruimte waarin een leeractiviteit plaatsvindt is één van de belangrijkste instrumenten voor een opleider. Toch beperken veel opleiders zich tot een klassieke klasopstelling met een bord en scherm vooraan het lokaal. In deze workshop leg je het verband tussen de opstelling van de opleidingsruimte en de leeractiviteit en krijg je manieren aangereikt om eens iets anders te doen met de die ruimte.

Pluspunten

Kort en krachtig

Je leert in één uur hoe je je trainingslokaal ombouwt tot een dynamisch leerlokaal

Bij een optimaal gebruik van de trainingsruimte komen geen dure materialen of ingewikkelde theorieën kijken! Meteen na de workshop kan je in jouw opleidingen al aan de slag met de principes die je tijdens de workshop leert.

Voor wie?

Voor alle federale ambtenaren die af en toe of heel regelmatig leeractiviteiten begeleiden.

Op het programma

Inhoud

  • Begrijpen dat elke leeractiviteit een andere setting vereist
  • Zelf het lokaal van je opleiding optimaal inrichten
  • Een opleidingslokaal omvormen tot een multifunctionele ruimte

Aanpak

  • Actieve workshop
  • Discussiemomenten met collega’s uit het domein leren en ontwikkelen
  • Demonstraties over technologieën, methodologieën, …

Praktische info

Workshop van één uur, telkens ’s middags van 13u tot 14u

Tweetalige workshop

Locatie: FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STLADTRAIXBT