Ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden

Heb je minstens één jaar ervaring als leidinggevende, dan kan je tijdens deze intensieve trajecten je management- en leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen. De trajecten worden jaarlijks georganiseerd voor leidinggevenden van alle niveaus. Na een intake kom je naar 12 trajectdagen, gespreid over een jaar. De deelnemers bepalen zelf de thema’s die aan bod komen. Praktijkgerichtheid en leren van elkaar staan centraal!

Pluspunten

Een traject is meer dan een opleiding!

Door dit intensieve traject met een intakegesprek, 12 trajectdagen in groep, en een outtakegesprek ben je een jaar lang diepgaand bezig met je rol en je functioneren als leidinggevende:

 • je kan echt stilstaan bij je rol,
 • je doet nieuwe ideeën en ervaringen op en krijgt de kans om ze te toetsen aan de praktijk,
 • je bouwt een netwerk uit van collega-leidinggevenden uit diverse federale organisaties.

Een flexibel en gevarieerd programma bepaald door de deelnemers

De thema’s die tijdens de trajectdagen in jouw leergroep behandeld gaan worden, liggen niet op voorhand vast! Het programma wordt bepaald door de behoeften van de deelnemers en hun organisaties. Er is oog voor zowel (taakgerichte) managementvaardigheden als voor (mensgerichte) leiderschapscompetenties.

Daarnaast is er ook ruimte om problemen en uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt op de werkvloer, voor te leggen aan de groep en aan je trajectbegeleider.

Leren van je collega-leidinggevenden

De trajectdagen volg je in een vaste leergroep. Je leergroep is samengesteld uit leidinggevenden van verschillende federale organisaties. Je leert er in de eerste plaats  van elkaar, door kennis en ervaringen te delen, door best en worst practices uit te wisselen en door elkaar feedback en input te geven.

Professionele begeleiding

Je leergroep wordt begeleid, ondersteund en gecoacht door een ervaren trajectbegeleider die goed vertrouwd is met de federale context.

Focus op impact

De trajecten zijn praktijkgericht: ze beogen een reële verandering op je werkplek!  Een mix van leervormen helpt je om wat je leert, zo veel en zo goed mogelijk te gaan toepassen op je werkplek.

Voor wie?

Voor functionele leidinggevenden (bijvoorbeeld projectleiders) of hiërarchische leidinggevenden van alle niveaus (dus zowel A, B, C als D) die aan de volgende criteria voldoen:

 • je hebt minstens 1 jaar ervaring als leidinggevende
 • je werkt bij een federale organisatie die deelneemt aan de trajecten. Je kan de lijst met de deelnemende organisaties hier vinden als een nieuwe cyclus van de trajecten gelanceerd wordt (voorzien voor het najaar van 2019)
 • je hebt de steun van je eigen leidinggevende en van je HR-dienst
 • je engageert je om actief aanwezig te zijn tijdens de 12 trajectdagen en om tijd vrij te maken voor de individuele en groepsopdrachten
 • je bent gemotiveerd om aan je leidinggevende competenties te werken en het geleerde in de praktijk te brengen
 • je bent bereid om je goede en minder goede ervaringen als leidinggevende te delen
 • je staat open voor input en feedback en je bent bereid om zelf input en feedback te geven aan anderen.

Als je nog geen jaar ervaring als leidinggevende hebt, kan je je niet kandidaat stellen.

Intake

Om aan een ontwikkelingstraject te kunnen deelnemen moet je je kandidaat stellen:

 1. Je moet kiezen of je je kandidaat stelt als operationele leidinggevende of als tactisch/strategisch leidinggevende. Twijfel je? Bekijk het verschil tussen die managementniveaus
 2. Vul samen met je leidinggevende en je HR-dienst het kandidaatstellingsformulier voor operationele of tactisch/strategische leidinggevenden in. Dit formulier kan je hier vinden als de kandidaturen geopend worden (voorzien voor het najaar van 2019).
 3. Bezorg het formulier aan de contactpersoon voor de trajecten in jouw organisatie. De lijst met de contactpersonen binnen jouw HR-dienst vind je hier als de kandidaturen geopend worden.
 4. De selectie van de kandidaten gebeurt door jouw organisatie en door de FOD BOSA-DG R&O. Ben je geselecteerd, dan gaat je traject van start met een intakegesprek.

De volgende cyclus van de trajecten is in voorbereiding. Je kan je momenteel nog niet kandidaat stellen. Zodra de trajecten gelanceerd worden -waarschijnlijk in het najaar van 2019-  krijg je informatie van je eigen opleidingsdienst en kan je je kandidaat stellen.

Per cyclus kunnen in totaal ongeveer 210 Nederlandstalige en Franstalige leidinggevenden deelnemen.

Op het programma

Elk traject -zowel voor operationele als voor tactisch/strategische leidinggevenden- is als volgt opgebouwd:

 1. Intakegesprek
 2. 12 Trajectdagen
 3. Outtakegesprek
 4. Follow-up

Het intakegesprek

Je wordt samen met je leidinggevende uitgenodigd voor een intakegesprek van ongeveer 1,5 uur met een trajectbegeleider. Jij en je leidinggevende zullen het intakegesprek moeten voorbereiden aan de hand van een vragenlijst over jouw rol en functioneren als leidinggevende.

Voor het intakegesprek geeft je HR-dienst of je opleidingsverantwoordelijke aan jou input over de visie van jouw organisatie op leidinggeven.

Tijdens het intakegesprek peilt de trajectbegeleider naar jouw verwachtingen en die van je leidinggevende en worden je sterke punten en verbeterpunten als leidinggevende in kaart gebracht.

12 trajectdagen

Het eigenlijke traject duurt 12 dagen die gespreid zijn over ongeveer 1 jaar.

De deelnemers worden in leergroepen van maximum 15 leidinggevenden verdeeld. Er zijn aparte groepen voor operationele leidinggevenden niveau AB, niveau CD en  tactisch/ strategisch leidinggevenden.

Elke leergroep heeft een trajectbegeleider: een opleider-expert die ook de rol van coach en facilitator opneemt.

Tijdens de eerste 2 trajectdagen wordt er een hechte leergroep gesmeed en worden de ontwikkelingsbehoeften van de deelnemers verder in kaart gebracht. Op het einde van dag 2 heeft elke deelnemer een persoonlijk ontwikkelingsplan en bespreek je in je groep rond welke management- en leiderschapsthema’s jullie tijdens het traject willen werken.

Tijdens de volgende trajectdagen ga je met je groep aan de slag rond de afgesproken thema’s. Thema’s die in vorige cycli aan bod kwamen, zijn bijvoorbeeld: veranderingsmanagement, leidinggeven op afstand (NWOW),  conflictbeheer, delegeren, feedback geven en krijgen, motiveren, visie-ontwikkeling, beïnvloeden en strategie, tijdmanagement, assertiviteit, werklastmeting, boordtabellen, lean management, …

Daarnaast is er ook ruimte voor ad hoc thema’s, voor problemen en uitdagingen waarmee je op de werkvloer wordt geconfronteerd in de loop van het traject en waarvoor je oplossingen zoekt.

Er is ook 1 trajectdag waarvoor je samen met je leidinggevende uitgenodigd wordt om te werken rond het thema “leidinggeven bij de federale overheid”.

Iedere deelnemer heeft zijn eigen leerstijl. Daarom wordt tijdens de trajectdagen gebruik gemaakt van verschillende leervormen: doceren (modellen, theorieën), groepcoaching, individuele coaching, intervisie, individuele en groepsopdrachten, persoonlijk cases, rollenspelen, organisatiebezoeken, zelfreflectie … De mix van leervormen helpt je om wat je leert, zo veel mogelijk en zo goed mogelijk te gaan toepassen op je werkplek.

Het outtakegesprek

In een afsluitend outtakegesprek van ongeveer één uur met je trajectbegeleider en je leidinggevende geef je en krijg je feedback over je ontwikkelingsproces. Je bespreekt toekomstige ontwikkelacties en sluit het traject af.

Follow-up

Als er voldoende vraag naar is bij de deelnemers, kunnen in het jaar na het traject nog drie bijkomende dagen follow-up per leergroep georganiseerd worden.

Praktische info

Leertrajecten van 12 dagen, gespreid over één jaar.

De trajecten worden jaarlijks georganiseerd voor ongeveer 210 federale leidinggevenden van alle niveaus.

De ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden 2019 zijn in voorbereiding. Je kan je momenteel nog niet kandidaat stellen. Voorziene start: najaar 2019.

Met intake.

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

En bij "gastorganisaties".

Contact

sarah.geens@bosa.fgov.be 

 02 740 73 54

Code :
STLDSTRAJXNR