Omgaan met verandering

Verandering is het enige dat constant blijft. Ook je werk en je organisatie zijn voortdurend in beweging. Vind je het moeilijk om daarmee om te gaan? Tijdens deze opleiding krijg je meer inzicht in jouw eigen weerstand tegen verandering. Je leert verandering anders te bekijken, bijvoorbeeld als een kans om bij te leren, initiatieven te nemen of te innoveren.

Pluspunten

Uitgangspunt: eigen situatie

De opleiding vertrekt vanuit je eigen situatie. Iedereen kan zijn ervaringen en vragen delen. Samen met de opleider en de andere deelnemers denk je na over

hoe je het best met de situatie omgaat

hoe je op specifieke problemen kan reageren

Mix van theorie en praktijk

We vertrekken van  verschillende modellen en theorieën om naar verandering te kijken en passen die toe op je eigen situatie. Verder doen we een aantal ervaringsoefeningen, die inzicht geven in je beleving en eventuele weerstand.

Voor wie?

Voor alle federale ambtenaren die te maken hebben met veranderingen in hun organisatie

Bereid je voor

Ga nu al leren op de e-Campus. Je vindt er infotools die je voorbereiden op de opleiding. Een infotool is een fiche over bepaalde concepten of technieken die we in de opleiding zien. Bijvoorbeeld: het veranderingsproces volgens Kübler-Ross.

Om in de opleiding goed te kunnen werken aan je eigen cases, breng je best een overzicht mee van de veranderingen in je organisatie gedurende de laatste 10 jaar. Je kan die voorstellen op een tijdlijn.

Op het programma

Vertrekken vanuit de eigen situatie

De opleiding vertrekt van jouw situatie. Wat betekent verandering voor jou? Met welke veranderingen kamp jij? Waar sta je momenteel in het veranderingsproces?

Reflectie

We reflecteren samen over uiteenlopende thema’s: waar de grens ligt tussen jezelf aanpassen en jezelf verliezen? Hoe kan je samen met je collega’s op zoek gaan naar de beste manier om met de veranderingen om te gaan? Hoe kan je zelf je stempel drukken op de veranderingen?…

Uitwisseling

Je deelt je ervaringen met anderen en gaat samen met de andere deelnemers op zoek naar de beste manier om met de veranderingen om te gaan en erop in te spelen. Zo kan de situatie van anderen en hoe zij erop reageren inspirerend werken voor jou, en jouw ervaringen kunnen interessant zijn voor de anderen.

Theoretische handvaten

We reiken theoretische handvaten aan die je helpen om de situaties beter in te schatten  en ervoor zorgen dat je er beter op inspeelt. Aan de hand hiervan worden een aantal actiepunten opgesteld om in je werksituatie toe te passen.

 

Een voorsmaakje

Praktische info

De opleiding duurt 1 dag.

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STPEFCHA1XNT