Omgaan met conflicten tussen collega's

Heb je al te maken gehad met conflicten op het werk? Conflicten kunnen de werksfeer verzieken en je werk minder aangenaam maken. In deze opleiding leer je hoe een conflict in elkaar zit, en wat je kan doen om conflicten bespreekbaar te maken. Breng je eigen case mee en doe inspiratie om beter om te gaan met conflicten.

Pluspunten

Theoretische handvaten

 In deze opleiding bespreek je hoe conflicten ontstaan, hoe ze kunnen evolueren en hoe je er best mee kan omgaan. 

Gebruik van eigen cases

Door ervaringen van andere deelnemers en hun kijk op jouw case te horen, doe je inspiratie op om beter te reageren op conflictsituaties.

Voor wie?

Voor alle federalen ambtenaren die in hun werk te maken krijgen met conflicten.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig. Wat je wel alvast op weg kan helpen zijn de basisbegrippen van communicatie, je kan hiervoor de opleiding communicatie – basis volgen.

Bereid je voor

Ga nu al leren op de e-Campus. Je vindt er infotools die je voorbereiden op de opleiding. Een infotool is een fiche over bepaalde concepten of technieken die we in de opleiding zien.

Tijdens de opleiding gaan we aan de slag met je eigen cases en vragen. Breng daarom zelf een praktijkcase of een concrete vraag mee.

Op het programma

Vertrekken vanuit de eigen situatie

De opleiding vertrekt van jouw situatie. Met welke situaties heb jij al te maken gehad? Wat waren de gevolgen van de conflicten in jouw situaties?  Hoe ben jij er in het verleden mee omgegaan?  Wat is jouw conflicthanteringsstijl?

Theoretische handvaten

In de opleiding reiken we theoretische handvaten aan die je helpen om de situaties beter in te schatten en ervoor zorgen dat je er beter op inspeelt.  We staan stil bij de soorten conflicten, hoe conflicten kunnen evolueren en escaleren. We halen ook een aantal technieken aan (bv. geweldloze communicatie) die helpen om te gaan met conflicten.  Ten slotte kijken we ook hoe je als collega kan helpen om een conflicten tussen collega’s op te lossen.

Uitwisseling

In de opleiding is er ruimte om je ervaringen te delen en samen met de andere deelnemers op zoek te gaan naar de beste manier om met conflictsituaties om te gaan. Zo kunnen zaken die voor de andere deelnemers echt gewerkt hebben inspirerend werken voor jou, en jouw ervaringen kunnen interessant zijn voor de anderen.

Oefeningen

Je oefent wat je geleerd hebt in rollenspelen en andere ervaringsgerichte oefeningen. We leggen de link met je eigen situaties, zodat je de zaken die je geleerd hebt optimaal kan toepassen in je dagelijkse werk. Je werkt ook aan een persoonlijk actieplan.

Een voorsmaakje

Praktische info

Duur:  2 dagen

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Wij bieden deze opleiding ook aan op vraag van organisaties. Je opleidingsdienst kan daarvoor contact opnemen mat saskia.delannoy@bosa.fgov.be.

 

 

Contact

Code :
STPEFCON1XNT