Omgaan met agressie en intimidatie voor controleurs en inspecteurs

Krijg je als controleur of inspecteur af en toe te maken met agressieve reacties tijdens controlesituaties? Wil je graag weten hoe je beter met zulke situaties moet omgaan?

In deze tweedaagse opleiding ga je samen met collega’s op zoek naar de beste aanpak.

Pluspunten

Uitgangspunt: je eigen ervaring

We vertrekken vanuit je eigen situatie. Breng je cases mee naar de opleiding. Dan zoek je samen met collega inspecteurs of controleurs naar de beste manier om met elke specifieke situatie om te gaan.

Handvaten, tips & tricks

Je krijgt handvaten aangereikt en tips en tricks die je inzicht geven in waarom mensen agressief worden en wat je kan doen om dat te voorkomen. Kom je toch in een situatie van agressie terecht? Dan kijken we hoe je best kan reageren en hoe je de ander kalmeert. 

Voor wie ?

Voor federale controleurs en inspecteurs die controles of inspecties uitoefenen om ervoor te zorgen dat de wettelijke bepalingen worden nageleefd (bv: sociale wetten, voedselveiligheid, fiscaliteit,….).

Voorkennis

Je hebt geen voorkennis nodig. Soms is het wel handig dat je al vertrouwd bent met de basisbegrippen van communicatie; je kan daarvoor de opleiding communicatie – basis volgen.

Op het programma

Vertrekken vanuit de eigen situatie

De opleiding vertrekt van jouw situatie. Wat beschouw jij als agressief? Met welke situaties heb jij al te maken gehad? Wanneer heb je zelf agressief gedrag vertoond?

Theoretische handvaten

We reiken theoretische handvaten aan die je helpen om de situaties beter in te schatten en ervoor zorgen dat je er beter op inspeelt. Zo wordt het verschil duidelijk tussen verschillende soorten agressie. We bespreken de fases die een agressie kan doormaken en reiken technieken aan om beter om te gaan met agressie.

Uitwisseling

Je deelt je ervaringen met anderen en gaat samen met collega inspecteurs of controleurs op zoek naar de beste manier om met situaties van agressie en intimidatie om te gaan. Zo kunnen zaken die voor de andere deelnemers echt gewerkt hebben, inspirerend werken voor jou, en jouw ervaringen kunnen interessant zijn voor de anderen.

Oefeningen

Je oefent wat je geleerd hebt in simulaties en andere ervaringsgerichte oefeningen. We leggen de link met de eigen situaties, zodat je de geleerde zaken optimaal kan toepassen in je dagelijkse werk.

Praktische info

Opleiding van 2 dagen

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

Code :
STCOMW9PYXNT