Niemand meer in de wachtrij: digital skills voor iedereen!

De invoering van NWOW zorgt voor grondige veranderingen in zowel de werkplaats als de tools. Deze revolutie vereist een grondige inspanning van de ondersteunende diensten. Vooral op de IT dienst wordt zeer veel beroep gedaan. Maar is er voldoende aandacht voor het menselijke aspect?

Het up-to-date houden van de digitale competenties van de federale ambtenaren is een prioriteit geworden.

Pluspunten

De omkadering van de bijeenkomst gebeurt door internationaal erkende experten. Zij stimuleren en voeden de discussies : wat zijn nu exact de nieuw te ontwikkelen competenties? Hoe tewerk gaan om een ontwikkelingsplan op poten te zetten?

De deelnemers ontdekken verschillende best practices van zowel de privé- als de publieke sector en hebben de kans om te netwerken.

Ze ontdekken ook, in primeur, de resultaten van een uitgebreide universitaire studie over de vraag welke competenties nodig zijn om samen te werken in een NWOW omgeving.

Voor wie?

Voor de leden van de COP NWOW en federale ambtenaren

  • verantwoordelijken of medewerkers van HR- en opleidingsdiensten
  • verantwoordelijken of medewerkers van IT en information management teams.
Op het programma

8u45   Onthaal

 

9u  Wat verstaat men onder “digital skills”?

Reflectie gestuurd door Isabel De Clercq, auteur van het boek “Social Technologies in Business” en stichtster van de organisatie connect|share|lead.

 

10u20  Pauze

 

10u40  Het digitaal rijbewijs van KBC

Ingrid Creten, Change & Communication, KBC

11u20  De digitale werkplek van ENGIE

Jan Van Oudendycke, Group Director Knowledge Management, ENGIE

 

12u  Lunch en networking

 

13u   Speel het Digital Duel om je digitale competenties te testen!

Pierre Strumelle, adviseur en Nick Tuytschaever, attaché FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene directie van de economische reglementering, Afdeling telecommunicatie en informatiemaatschappij

13u30

Digitale en mediageletterdheid van werknemers in een werkomgeving waarin samengewerkt wordt vanop afstand – Resultaten van het onderzoeksproject Litme@work

Anne-Sophie Collard, Professor Universiteit Namen
Jerry Jacques, Onderzoeker Universiteit Namen
Geoffroy Patriarche, Professor Universiteit Saint-Louis Brussel
Yennef Vereycken, Onderzoeker KULeuven
Jan Zienkowski, Onderzoeker Universiteit Saint-Louis Brussel

 

14u20 Pauze

 

14u50  Federale Best Practices

Lieselot De Brauwer, verantwoordelijke competentieontwikkeling FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Inneke Hemmeryckx, coördinator opleidingsprojecten, RVA

15u30  Praktische informatie en conclusies van de dag

 

16u  Slot

Praktische info

Datum:

Donderdag 13 december 2018 van 8u45 tot 16u

Plaats:

FOD Beleid en Ondersteuning – WTC III, 2de verdiep

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Inschrijven vóór 10 december.

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Contact

secretary@bosa.fgov.be

02 740 70 83 

Code :
EVMGTDIGSXBT