Netwerk PreviUs.be

PreviUs.be is het netwerk van preventieadviseurs en vertrouwenspersonen bij de federale overheid. Het netwerk wil het beheer en de ontwikkeling van het welzijns- en preventiebeleid in de federale organisaties verbeteren.

Pluspunten

PreviUs.be organiseert elk jaar ontmoetingen. Op die bijeenkomsten kun je informatie en goede praktijken uitwisselen met de leden van het netwerk.

Op de eCampus staan tools en hulpmiddelen ter beschikking.

Je krijgt ondersteuning bij de welzijnsprojecten die je in je organisatie ontwikkelt.

Voor wie?
  • De vertrouwenspersonen en de preventieadviseurs van de federale overheid zijn automatisch lid van het netwerk PreviUs.be
  • Ben je vertrouwenspersoon of preventieadviseur in een organisatie die geen deel uitmaakt van de federale overheid. Wil je lid worden van het netwerk PreviUs.be? Stuur je aanvraag naar de stuurgroep van PreviUs.be via previus.be@bosa.fgov.be
Op het programma

Tijdens de ontmoetingen van PreviUs.be kun je informatie en ideeën uitwisselen over de verschillende aspecten van welzijn op het werk.

Er zijn 3 ontmoetingen gepland:

  • 28 februari 2019 - Algemene vergadering en Klimaatverandering en duurzame ontwikkeling: rol van de preventie-adviseur
  • 6 juni 2019 - Psychiatrische problemen en psychosociale risico’s: omgaan met moeilijke persoonlijkheden
  • 10 oktober 2019 - Welzijn op het werk: alle actoren (2) - Op adem komen op het werk
Meer lezen

In deze brochure worden de actoren van welzijn op het werk en hun rollen toegelicht.

Praktische info

Alle preventieadviseurs en vertrouwenspersonen zijn welkom:

  • In de ruimte PreviUs.be op de e-Campus
  • Op de ontmoetingen die op ons programma staan
Code :
EVWELPREVXBN