image

Netwerk loopbaanbegeleiders Talent Plus

Talent Plus is een federaal netwerk van loopbaanbegeleiders uit organisaties die ontwikkeling van talent centraal plaatsen. Talent Plus bestaat sinds midden 2013 en blijft evolueren. Ons netwerk zorgt voor een continue ontwikkeling van onze loopbaanbegeleiders.

Wil je met je organisatie aansluiten bij Talent Plus? Bekijk ons aanbod!

Pluspunten

Opgeleide loopbaanbegeleiders voor je organisatie en loopbaanbegeleiding door professionele begeleiders voor je medewerkers 

Zo werkt het Talent Plus netwerk: 

 • Federale organisaties sluiten zich aan bij Talent Plus en stellen loopbaanbegeleiders ter beschikking van het netwerk. De begeleiders zijn vooraf opgeleid door de organisatie. 
 • Als Talent Plus lid krijgen je medewerkers toegang tot de Talent Plus loopbaanbegeleiding, voorzien door begeleiders van je eigen of een andere Talent Plus organisatie. 
 • Je loopbaanbegeleiders kunnen zich via het netwerk voortdurend verder ontwikkelen dankzij opleidingsmomenten, bijeenkomsten, intervisies, supervisies,… 

 

Opleiding en netwerking voor je loopbaanbegeleiders 

Opleidingsmomenten en bijeenkomsten 

Het netwerk Talent Plus blijft je loopbaanbegeleiders permanent vormen met opleidingsmomenten en bijeenkomsten. De thema’s van de bijeenkomsten kiezen we jaarlijks in overleg met de leden. 

Intervisie of supervisie met andere loopbaanbegeleiders 

Je loopbaanbegeleiders kunnen bij Talent Plus een intervisie of een supervisie aanvragen als ze ondersteuning nodig hebben bij hun loopbaanbegeleidingen.  

 

Loopbaanbegeleiding door experten voor je medewerkers 

Je medewerkers kunnen loopbaanbegeleiding krijgen door ervaren begeleiders, die allemaal met succes een opleiding loopbaancoaching afgerond hebben. De loopbaanbegeleiders ondersteunen medewerkers bij hun kwaliteiten- en motievenreflectie, bij loopbaankeuzes en in arbeidsmarktverkenning binnen de federale overheid. 

 

Voorrang bij loopbaanbegeleiding 

Organisaties die zich bij Talent Plus aansluiten, krijgen voorrang als hun medewerkers een loopbaanbegeleider van een andere federale organisatie nodig hebben. 

 

Voor wie ?

 • Voor alle federale organisaties die loopbaanbegeleiding willen aanbieden aan hun medewerkers 
 • Voor alle federale organisaties die in hun organisatie over loopbaanbegeleiders willen beschikken.  

Momenteel is Talent Plus het resultaat van een samenwerking tussen achttien organisaties: 

 • Fedasil 
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Federale Pensioendienst 
 • FOD Beleid en Ondersteuning 
 • FOD Binnenlandse zaken 
 • FOD Buitenlandse Zaken 
 • FOD Economie 
 • FOD Financiën 
 • FOD Justitie
 • FOD Mobiliteit en Vervoer 
 • FOD Sociale Zekerheid 
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
 • Hulpkas voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering 
 • Ministerie Van Defensie
 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
 • RVA
 • De Kamer van volksvertegenwoordigers 

Intake

Organisaties die willen instappen in het netwerk:

 • voeren een talentontwikkelings- en mobiliteitsbeleid in hun organisatie 
 • beschikken over medewerkers die de rol van loopbaanbegeleider kunnen opnemen en stellen ter beschikking voor het federale Talent Plus netwerk. We verwachten dat elke loopbaanbegeleider 3 tot 5 begeleidingen per jaar kan doen. Steun kan verleend worden bij de keuze of de selectie van loopbaanbegeleiders. 

Tijdens een intakegesprek gaan we na wat het netwerk Talent Plus je kan bieden, en hoe je organisatie kan bijdragen aan het netwerk.   

  

Informatie over het netwerk loopbaanbegeleiders Talent Plus

Netwerkmomenten voor de loopbaanbegeleiders  

Tijdens de netwerkmomenten focussen we op coachingsvaardigheden en op actuele thema’s die de begeleiders mee kiezen. Enkele thema’s die de vorige jaren al op het programma stonden: jobcrafting, coaching op talenten, de dramadriehoek, stress en burn-out, coaching op de context, loopbaanbegeleiding in de context van fusies en reorganisaties, coaching op overtuigingen, intervisies en supervisies,...

 

Ondersteuning op ons online leerplatform 

De leden van het netwerk Talent Plus ontmoeten elkaar ook virtueel binnen een online leerplatform. Dat platform is zowel een plek voor uitwisseling als een bron van informatie: informatie over de bijeenkomsten, templates voor de opvolging van de begeleidingen, tools,…