Nederlands spreken op het werk

Je moet communiceren met je Nederlandstalige collega’s en klanten. Je moet telefoneren, dossiers behandelen en deelnemen aan vergaderingen in het Nederlands.

Gedurende 12 halve dagen leer je Nederlands in kleine groepjes en oefen je intensief om je doelstellingen te behalen.

Pluspunten

Een opleiding aangepast aan je behoeftes

Jij bepaalt samen met de hulp van de opleider de inhoud van de opleiding in functie van je behoeftes en je doelstellingen!

Je kiest activiteiten in functie van je doelstellingen: spreken met je collega’s en je klanten, telefoneren, deelnemen aan vergaderingen, dossiers behandelen, je professionele woordenschat uitbreiden…  Je oefent in duo’s of in kleine groepjes.

Een opleiding die je autonomie stimuleert

Je ontwikkelt leerstrategieën in functie van je doelstellingen die je inzet om ook op je werkplek te oefenen. Je gebruikt tools en hulpmiddelen om buiten de klas te leren, alleen of met je team.

Voor wie
  • Voor iedereen die in een tweetalige omgeving werkt en zijn Nederlands wil verbeteren
  • Voor iedereen die met Nederlandstalige collega’s en klanten moet spreken  
  • Voor iedereen die in het Nederlands moet telefoneren, dossiers behandelen en deelnemen aan vergaderingen
  • Voor iedereen die een taalniveau A1 in het Nederlands heeft.

Als je niet weet welk taalniveau je hebt in het Nederlands, dan zullen onze taalopleiders dit evalueren tijdens een Taaldate. Tijdens deze Taaldate, die 3 uur duurt, zal je ook je behoeftes en je doelstellingen analyseren.

Voorkennis

Je hebt minimum een taalniveau A1 in het Nederlands.

Als je niet weet welk taalniveau je hebt in het Nederlands, dan zullen onze taalopleiders  dit evalueren tijdens een Taaldate. Tijdens deze Taaldate, die 3 uur duurt, zal je ook analyseren wat je behoeftes en je doelstellingen zijn.

Bereid je voor

Bezoek onze talenwebsite speciaal voor federale ambtenaren: Patatifed.be.  Je vindt er activiteiten, tips en hulpmiddelen om Nederlands te oefenen. 

Ontdek de rubriek Tips om talen te leren en probeer eens enkele activiteiten uit om je Nederlands te verbeteren.  

Op het programma
  • Tijdens de eerste les bepaal  je samen met de opleider wat je leerdoelstellingen zijn: spreken met je collega’s en je klanten, telefoneren, deelnemen aan vergaderingen, dossiers behandelen, mails schrijven, je professionele woordenschat uitbreiden…
  • Gedurende de hele opleiding werk je in kleine groepjes in functie van je specifieke doelstellingen. De activiteiten zijn taakgericht en interactief : telefoonconversaties, simulaties van vergaderingen, spelletjes…
  • Je krijgt ook de mogelijkheid tijdens de les om de hulpmiddelen uit te testen die beschikbaar zijn op Patatifed.be en de e-Campus om ook buiten de klas te werken aan je doelstellingen. Ontdek bijvoorbeeld hoe je woordenschat kan herhalen met behulp van het programma WRTS of hoe je talen kan leren met je team door de taalzones te installeren. 
Een voorsmaakje

Telefoneer je vaak in het Nederlands en wil je graag al wat oefenen? Test dan alvast onze activiteit met sleutelzinnen voor aan de telefoon eens uit: Aan de telefoon : 50 vragen . Je kan het alleen of in team spelen.

Je leert woordenschat en sleutelzinnen om telefoongesprekken in het Nederlands te voeren. Je herhaalt grammaticaregels aan de hand van invulzinnen. Je oefent de sleutelzinnen in die je nodig hebt om een telefoongesprek te voeren.

Test Het interview spel : 80 vragen over allerlei onderwerpen uit je dagelijkse leven die je kan gebruiken om Nederlands te spreken met je collega’s.

Als je woordenschat wil herhalen en bijleren dan kan je WRTS eens proberen: een programma dat je overhoort.  Je maakt zelf je eigen woordenlijstjes en aan de hand van meerkeuzevragen en reactiespelletjes leer je de nieuwe woorden onthouden. Je kan ook de uitspraak van de woorden in het Nederlands beluisteren en zo je eigen uitspraak verbeteren. 

Praktische info

Een vaste halve dag van 3 uur per week gedurende 12 weken.

Groep van 12 tot 14 deelnemers.

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STLINNWB1XFT