Marktonderzoek voor Overheidsopdrachten

Bij het beheren van overheidsopdrachten is de prospectiefase een fundamentele fase bij de uitvoering van een aankoop. Deze fase wordt te vaak verwaarloosd. Aan het einde van deze opleiding, zal je over de nodige kennis en tips & tricks beschikken die nodig zijn om een efficiënte prospectie te doen.

Pluspunten

Aan de hand van praktische cases leer je hoe je een efficiënte prospectie kan uitvoeren. 

Voor wie?

Voor ambtenaren die aankopen realiseren
Voor ambtenaren die technische voorschriften opstellen. 

Voorkennis

Een kennis van overheidssopdrachten is noodzakelijk.

Op het programma
  • Het wettelijk kader over de voorafgaandelijke consultatie van de markt en naleven van de principes 
  • Informatie die al dan niet moet worden gecommuniceerd aan de geprospecteerde ondernemers 
  • Te detecteren informatie om zijn overheidsopdracht goed te kunnen beheren 
  • Waar en hoe de ondernemers en pertinente informatie vinden? 
  • Een prospectieafspraak voorbereiden 
  • Kunnen werken met de verzamelde informatie 
  • Een inventaris opmaken van mogelijke inschrijvers 
  • Praktische casus.

Praktische info

Duur: een halve dag 

FOD Beleid en Ondersteuning 
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 1 
1000 Brussel 

Contact

secretary@bosa.fgov.be 

02 740 73 23 

Code :
STADM033JXNT