Macro-economische aspecten van de Belgische overheidsfinanciën

Tijdens deze drie dagen durende opleiding leer je de overheidsfinanciën in het kader van het Verdrag van Maastricht en de noties "overheidstekort" en "overheidsschuld" kennen.

Voor wie?
 • Voor federale ambtenaren die zich moeten inwerken in het functioneren van de overheidsbegroting.
 • Voor al wie meer te weten wil komen over de overheidsbegroting.
Voorkennis
 • de nodige noties in verband met het functioneren van de overheidsbegroting hebben
 • of de opleiding 'Overheidsbegroting : basis' gevolgd hebben
 • of een diploma/ervaring hebben inzake overheidsbegroting.
Op het programma

Deze opleiding bestaat uit 12 modules. Zo maak je onder andere kennis met:

 • de recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën
 • conjunctuurgezuiverde en structurele begrotingssaldi
 • de rol van diverse instellingen betrokken bij de opstelling van een begroting
 • het Europees kader inzake begrotingstoezicht
 • de analyse van de overheidsontvangsten en -uitgaven
 • instrumenten en determinanten van het verloop van de overheidsschuld
 • de staatshervorming en de financiering van de gemeenschappen en de gewesten
 • de impact van het begrotingsbeleid op de economische activiteit
 • de vergrijzing van de bevolking en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Praktische info

Duur: 3 dagen

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30 
1000 Brussel

Contact

Code :
STADMFIPUXNT