Maak de afwezigheid van je medewerker bespreekbaar!

Langdurige afwezigheid en terug aan het werk na een langdurige afwezigheid vormen ontegensprekelijk problemen in veel organisaties.

Bij een langdurige afwezigheid verliest uw medewerker het contact met zijn collega’s en voelt hij zich niet meer betrokken bij de organisatie. Hoe langer de afwezigheid duurt, hoe groter de stap die gezet moet worden om terug aan het werk te gaan.

Wanneer de medewerker terug aan het werk gaat, weet u niet hoe u hem moet opvangen. U weet niet van welk hout pijlen maken ten aanzien van deze problematiek.

Een van de sleutelrollen van de leidinggevende bestaat erin op een positieve manier in contact te blijven met medewerkers die langdurig afwezig zijn. Door in contact te blijven tijdens de afwezigheid bevordert de leidinggevende dat zijn medewerker daarna terug aan het werk gaat. Deze opleiding zal u tonen hoe u zich hierbij proactief en constructief kunt opstellen.

Deze opleiding heeft ook als doel u zo goed mogelijk voor te bereiden op de terugkeer naar het werk van de medewerker en op het volgen van het re-integratietraject, een individueel traject dat zich richt op gesprekken met de medewerker.

Pluspunten

Het sleutelwoord is: anticiperen. Zo lijkt elke situatie niet langer nieuw, wint u tijd en voorkomt u menselijke moeilijkheden, managementmoeilijkheden.

Bovendien:

 • worden afwezigheden wegen ziekte onderzocht en in aanmerking genomen in de werkorganisatie van de medewerker en het team.
 • houdt u positief contact met een medewerker die langdurig afwezig is met de toestemming van de medewerker en met respect voor zijn privéleven
 • communiceert u met het team, ontwikkelt u een betere verbale communicatie, werkt u aan de noties die verband houden met het gesprek
 • moedigt u de inspanningen verwezenlijkt door het team aan en erkent u die om tegemoet te komen aan de tekortkomingen die verband houden met de afwezigheid van de zieke medewerker
 • kapitaliseert u op de praktijken van iedereen en wisselt u daarover uit
 • bereidt u het terugkeergesprek van de medewerker voor en plant u het in.
Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden (teamhoofd, functionele chef, coördinator, etc. Leidinggevenden die willen leren hoe ze een gesprek moeten voeren over afwezigheden om gezondheidsredenen met hun betrokken medewerkers.

Voorkennis

De deelnemers zullen vooraf de e-Campus moeten raadplegen en de documenten lezen die bij deze opleiding horen:

 • de basis m.b.t. de wettelijke aspecten: Reglementering van 28 oktober 2016 wat de re-integratie van langdurig afwezige werknemers betreft. Dit KB biedt de werknemers de mogelijkheid een re-integratietraject op te starten, d.w.z. de terugkeer naar het werk.
 • de begeleidingsfiches om de gesprekken met de medewerkers in geval van ziekte te vergemakkelijken
 • de gidsen: contact opnemen per telefoon, elkaar ontmoeten voor de hervatting van het werk, gesprek ingevolge regelmatige afwezigheid
 • hun eigen remmingen identificeren ten aanzien van de ziekte van een medewerker.
Bereid je voor

Voor ze naar de opleiding komen, moeten de deelnemers de e-Campus raadplegen, de opleidingen online volgen die worden voorgesteld in e-Learning en hun eventuele vragen voorbereiden.

Op het programma

Inleiding

Doelstelling, kader, werkmethode, regels

Praten over de inhoud

Inleiding cartografie

Telefoon

oefening + Gids contact opnemen

Gesprek voor de terugkeer

oefening + Gids ontmoeting voor de werkhervatting

Moeilijke werkhervatting

oefening + Gids gesprek over afwezigheden of moeilijke werkhervatting

Afsluiting en evaluatie

Ter inspiratie

De volgende opleidingen kunnen uw leerproces vervolledigen

 • De evaluatiecycli: Gesprekstechnieken voor medewerkers (code STHRMCOLXXNT)
 • Actief omgaan met stress voor leidinggevenden (code STPEFSTR2XNT)
 • Actief omgaan met stress op het werk voor medewerkers (code STPEFSTR1XNT)
 • Interpersoonlijke communicatie: basis (code STPEFCOMOXNT)
 • Welzijn op het werk (code STHRMWWBEXNW)
 • E-Div: Discriminatie voorkomen voor een beter diversiteitsbeleid (code STPEFEDIVXNW)
 • Workshop interpersoonlijke communicatie: feedback krijgen en geven (code STPECFBOXNT)

Praktische info

Duur: 1,5 dagen (0,5 dag voor de voorbereiding en 1 dag opleiding ter plaatse)

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Secretary@bosa.fgov.be

02 740 73 31

Code :
STLDSABSEXNT