image

Maak de afwezigheid van je medewerker bespreekbaar!

Langdurige afwezigheid en de terugkeer naar het werk na een langdurige afwezigheid is in veel organisaties een onmiskenbaar probleem. Hoe langer de afwezigheid duurt, hoe groter de stap om terug aan het werk te gaan. Als leidinggevende kan je je medewerker helpen door op een positieve manier met hem in contact te blijven en door zijn terugkeer zo goed mogelijk voor te bereiden.

 

Pluspunten

Bij een langdurige afwezigheid verliest je medewerker het contact met zijn collega’s en voelt hij zich niet meer betrokken bij de organisatie. Wanneer de medewerker terug aan het werk gaat, weet je niet hoe je hem moet opvangen. Door in contact te blijven tijdens de afwezigheid bevorder je als leidinggevende de terugkeer van je medewerker. Deze opleiding toont je hoe je je hierbij proactief en constructief kan opstellen. De opleiding heeft ook als doel je zo goed mogelijk voor te bereiden op de terugkeer naar het werk van de medewerker en op het volgen van het re-integratietraject, een individueel traject dat zich richt op gesprekken met de medewerker.

 

Het sleutelwoord is: anticiperen. Zo lijkt elke situatie niet langer nieuw, win je tijd en voorkom je menselijke moeilijkheden, managementmoeilijkheden.

Bovendien:

 • worden afwezigheden wegen ziekte onderzocht en in aanmerking genomen in de werkorganisatie van de medewerker en het team.
 • houd je positief contact met een medewerker die langdurig afwezig is met de toestemming van de medewerker en met respect voor zijn privéleven
 • communiceer je met het team, ontwikkel je een betere verbale communicatie, werk je aan de noties die verband houden met het gesprek
 • moedig je de inspanningen verwezenlijkt door het team aan en erken je die om tegemoet te komen aan de tekortkomingen die verband houden met de afwezigheid van de zieke medewerker
 •  leer je uit de ervaringen van de andere deelnemers en wissel je daarover uit
 • bereid je het terugkeergesprek van de medewerker voor en plant je het in.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden (teamhoofd, functionele chef, coördinator, etc.)Leidinggevenden die willen leren hoe ze een gesprek moeten voeren met hun betrokken medewerkers over afwezigheden om gezondheidsredenen.

 

 

Voorkennis

De deelnemers moeten vooraf de e-Campus raadplegen en de documenten lezen die bij deze opleiding horen:

 • de basis m.b.t. de wettelijke aspecten: Reglementering van 28 oktober 2016 wat de re-integratie van langdurig afwezige werknemers betreft. Dit KB biedt de werknemers de mogelijkheid een re-integratietraject op te starten, d.w.z. de terugkeer naar het werk.
 • hun eigen remmingen identificeren ten aanzien van de ziekte van een medewerker.

Bereid je voor

Voor ze naar de opleiding komen, moeten de deelnemers de e-Campus raadplegen en hun eventuele vragen voorbereiden.

Op het programma

Inleiding: Doelstelling, kader, werkmethode, regels

Spreken over de inhoud: preventieve aanpak:

 • Kennis van de visie van de organisatie, van de geldende procedures en van de re-integratieprincipes
 • Groepsgesprek over het thema

Oefeningen:

 • in contact leggen
 • gesprek vóór terugkeer
 • moeilijke werkhervatting: - oefening rond afwezigheden of moeilijke werkhervatting

Slotwoord en evaluatie

 

Ter inspiratie

Een voorsmaakje