Loopbaan van federale ambtenaren

Als dossierbeheerder of expert van een P&O-stafdienst krijg je in deze opleiding een volledig overzicht van de regelgeving en principes voor de loopbaan van federale ambtenaren. Een expert van de federale overheid vertelt over concrete cases. Zelf ga  je aan de slag met oefeningen uit de praktijk.

Pluspunten
  • Actueel : de opleiding vertrekt van de reglementering die op dit moment van kracht is. Als het nodig is, krijg je ook duiding over de vroegere regelgeving
  • Volledig : zowel de geldelijke als de administratieve aspecten van de loopbaan van federale ambtenaren komen aan bod
  • Praktijkgericht : je brengt je eigen dossiers en vragen over loopbaanbeheer mee. Zo ga je aan de slag vanuit jouw eigen werkcontext. De expert federale loopbanen helpt je verder met je vragen over jouw case
Voor wie?

Voor dossierbeheerders en experten van P&O-stafdiensten die loopbaandossiers beheren, zowel voor geldelijke als administratieve aspecten.

Op het programma
  • Het toepassingsgebied van de reglementering over loopbanen en de bijhorende essentiële principes (klasse, functie, titel, anciënniteit, promoties, wedde, …)
  • De actuele ontwikkelingen in de federale loopbanen situeren en begrijpen
  • Het salaris berekenen volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd door het geldelijk statuut
  • De uitkeringen, premies en vergoedingen identificeren voor een specifieke situatie
  • De principes kennen die van toepassing zijn op het contractuele personeel

Praktische info

Duur : Opleiding van 3 dagen.

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STHRMLBCAXNT