Individuele coachings in mediatraining

Je slaagt er niet in om je boodschap beknopt en duidelijk over te brengen aan een journalist? Je wilt je zo goed mogelijk voorbereiden voor een interview of voor het beantwoorden van moeilijke vragen? Tijdens deze individuele coaching leer je efficiënt om te gaan met de media.

Pluspunten

Aangepaste begeleiding

Met de hulp van je coach bepaal je je doelstellingen. De inhoud van de coaching wordt dus volledig op maat ingevuld om aan je behoeften te voldoen. 

Praktisch en concreet

De nadruk ligt op de praktijk. De coach begeleidt je op basis van je specifieke beroepssituatie.  

Wanneer het jou past

In overleg met je coach stel je zelf het uurrooster voor je coachingsessies op.

Voor wie?

De individuele coachings zijn bestemd voor het volgende doelpubliek binnen de federale overheid: 

 • mandaathouders  
 • leden van directiecomités  
 • elke persoon die door het directiecomité van zijn organisatie als "perscontact" is aangesteld.
Informatie over de individuele coachings in mediatraining

Inschrijven gebeurt via e-mail. Daarin beschrijf je zo nauwkeurig mogelijk wat je met de coaching in mediatraining wilt verbeteren.

Volgens je noden of wensen zal de coaching één of meer van de volgende doelstellingen beogen: 

 • de juiste technieken gebruiken voor de verschillende soorten contact met de pers 
 • tijdens een crisissituatie gepast weten communiceren 
 • op gepaste wijze reageren op moeilijke of vijandelijke vragen 
 • tijdens een telefonisch interview efficiënt communiceren 
 • een aangepaste lichaamstaal hanteren bij gefilmde contacten met de pers 
 • aan een publiek debat overtuigend deelnemen 
 • een boodschap in een duidelijke en begrijpelijke taal kunnen formuleren 
 • stress onder controle houden bij mediacontacten.

Deze lijst met doelstellingen is indicatief, en dus geen volledige opsomming. 

Praktische info

Duur: 6 uur die in overleg met je coach worden gepland.

Plaats: wordt in overleg met je coach bepaald. De coaching vindt plaats in Brussel, meestal op de werkplek van de aanvrager.

Geen coaching meer beschikbaar op dit moment!  

Code :
STCOMYBSRXNC