HR inspiratiedag

Op maandag 10 december organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning een inspiratienamiddag rond HR. Tijdens deze namiddag gaan we onder de noemer “wat werkt” op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen waar de federale overheid mee kampt op gebied van HR. We laten een aantal wetenschappers aan het woord, en bieden ruimte aan innovatieve initiatieven uit de praktijk.

Voor wie?

Voor mandaathouders; HR directeurs en HR experten binnen de federale overheid.

Op het programma

14.30u           Onthaal

15u                 Inleiding door Sarah Scaillet, administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst

15.20u            Nieuwe v ormen van leiderschap

Professor Koen Marichal (Antwerp Management School) geeft een aantal nieuwe inzichten over wat wel en niet werkt als het over leiderschap gaat. Daarna toont Actiris hoe ze een cultuurswitch hebben gemaakt met nadruk op innovatie en participatie. Tot slot geven een aantal experten aan welke oplossingen zij zien voor de toekomstige uitdagingen van de federale overheid.

16.10u              Flexibiliteit van de loopbaan

Professor Laurent Taskin (Louvain School of Management) vertelt ons zijn visie op hoe een flexibele loopbaan er kan uitzien en hoe je talent kan laten bewegen in de organisatie. Vervolgens wordt het project “Talent on the Move” voorgesteld, een succesvol project dat talent binnen de federale overheid mobiel maakt. Tot slot is er opnieuw een panelgesprek rond dit thema.

17u                   Pauze en bezoek aan stands

17.20u              De gevolgen van digitalisering voor HR

Philippe Rogiers (Vlerick Business School) toont hoe je digitalisering kan inzetten om HR performanter te maken. De startup ML6 toont vervolgens een aantal mogelijkheden om dit in de praktijk te brengen. In het aansluitende panelgesprek wordt gekeken hoe we dit kunnen toepassen binnen de federale overheid.

18.10u              War for talent

Dr. Griet Van Der Vurst (Hogeschool Gent) heeft het over employer branding of hoe een organisatie aantrekkelijk kan zijn voor nieuwe potentiële medewerkers. Aansluitend komt een organisatie vertellen hoe zij er in slagen om talent te ontdekken en te laten ontwikkelen waarna er opnieuw een panelgesprek plaatsvindt.

19u                    Wrap up

19.10u              Walking dinner en bezoek aan stands

 

Praktische info

10 december van 15u – 19.30u

FOD Beleid en Ondersteuning WTC III Simon Bolivarlaand , 30 1000 Brussel 

 

    

Code :
EVHRMHRINXBT