HR Congres 6 november 2018

Meer en meer organisaties bewandelen de weg naar een duurzame benadering van resultaten, medewerkers en maatschappelijke omgeving. Hoe kan onze organisatie inspelen op deze nieuwe trend naar meer Performantie, People en Planet? Hoe kunnen we vanuit HR een rol spelen in het ontwikkelen van een duurzaam beleid binnen onze organisatie? Hoe kunnen we door een duurzaam HR het imago van onze organisatie opkrikken op de arbeidsmarkt?

Pluspunten

Onder de noemer “Academics meet Practitioners” brengen we kennis en inzichten vanuit de academische wereld samen met ervaringen vanuit de praktijk.

We gaan daarbij op zoek naar een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de inhoud van een duurzaam HR?
  • Wat zegt de managementliteratuur en het wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van een duurzaam HR?
  • Welke goede praktijken bestaan er op dit moment op het domein van duurzaam HR?
  • Wat is de rol van HRM in het creëren van een unieke combinatie tussen Performantie (profit), People en Planet?
Voor wie?
  • medewerkers van HR-diensten, P&O stafdiensten, personeelsdiensten
  • leidinggevenden en medewerkers die de principes van duurzaam HR in de praktijk willen brengen
Op het programma

08.45u
Ontvangst met koffie 

09.15u
Verwelkoming 
door Peter Vandenbruaene, Learning Solution Manager -Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

09.30u
What is sustainable HRM? Some concepts from HR research (in het Engels)
door Prof. Dr. Robin Kramar University of Notre Dame, Sydney, Australia

10.20u
De HRM cockpit: de weg naar een strategisch en duurzaam HR (in het Nederlands)
door Prof Dr. Alex Vanderstraeten, School for Social Profit and Public Management -Universiteit Gent

11.10u
Koffiepauze

11.30u
Le bonheur au travail, levier de performance durable (in het Frans)
door Laurence Vanhée, Chief Happiness Officer @ Happyformance

12.30u
Afronding voormiddag en praktische afspraken

12.45u
Meet & Greet Lunch 

13.45u
Workshops (kies op de dag zelf één van onderstaande workshops)

Workshops in het Nederlands Workshops in het Frans

“Duurzaam HR in AZ Groeninge”

door Marc Verpoort – Directeur HR Algemeen Ziekenhuis Groeninge

« Comment utiliser l’équation "Liberté + Responsabilité = Bonheur + Performance" pour définir la transformation culturelle et organisationnelle de votre organisation? »

door Laurence Vanhée – Chief Happiness Officer @ Happyformance

“GOAL : genieten en ontplooien in arbeid en leven” (Waarom lukt een tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een maatwerkbedrijf en niet in een gewoon Normaal Economie Bedrijf ?)

door Marianne Deseure – financieel- en personeelsdirecteur Optima-T, maatwerkbedrijf

“Politique du personnel durable: comment gérer le changement dans une organisation centenaire”

door Dr. Stefanie De Man, Head of Human Resources, WEA, Commonwealth War Graves Commission

“Het gebruik van een spel bij training & sensibilisering rond Duurzaamheid : MVO aan het roer”

door Hendrik Bens, senior speltrainer De Aanstokerij

« Les formateurs internes: développement durable des compétences et ancrage stratégique »

door Micheline Leboeuf, Directeur HRD ONEM/RVA

15.35u
Plenaire rapportering van de workshops en conclusies
door Prof. dr. Alex Vanderstraeten

16.00u – 17.00u
Receptie

Praktische info

Datum :
dinsdag 6 november 2018 van 8.45u tot 17u

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Inschrijven is gratis voor federale ambtenaren

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 55

Code :
EVHRMHRCOXBT