HR congres 2019

Op dinsdag 19 november 2019 organiseert de FOD BOSA in samenwerking met de Universiteit Gent en ESCALA voor de vijfde keer een HR congres, met dit jaar als thema: “Evidence-based Human Resources Management”.

Op het programma staan verschillende gastpresentaties, praktijkgetuigenissen en workshops.

 

Pluspunten

HR-managers worden vandaag geconfronteerd met een overvloed aan informatie, managementsystemen, best practices of resultaten van onderzoek.

Maar hoe onderscheiden we feitelijke informatie van 'fake news', van veronderstelde maar niet bewezen resultaten, van trends die geen wetenschappelijke waarde hebben?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we juist bezig zijn, dat we onze HRM-systemen en -praktijken baseren op wetenschappelijk aanvaard materiaal? Kunnen we onze dagelijkse praktijk steunen op feiten om tot duurzame en aanvaardbare effecten te komen op het vlak van resultaten en het welzijn van onze medewerkers?

Tijdens het congres gaan we dieper in op deze vragen aan de hand van keynote sprekers die evidence-based werken aantonen. In de namiddag illustreren we aan de hand van workshops wat evidence-based HRM concreet kan betekenen in de dagelijkse praktijk van HRM.

Voor wie?

Dit congres richt zich in de eerste plaats tot leidinggevenden en medewerkers van HR- of P&O-diensten. Ook leidinggevenden die vanuit hun werksituatie met dit thema aan de slag willen, zijn van harte welkom.

Op het programma

 

8.45 – 9.00  Ontvangst met koffie  

 

9.00 – 9.15  Verwelkoming 

Prof. Alex Vanderstraeten, School voor Social Profit en Publiek Management - UGent

Peter Vandenbruaene, FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), DG Rekrutering & Ontwikkeling

 

9.15 – 10.45  Keynote presentation 1: Evidence-Based Practice in HR:  Where did it come from?  What is it?  How do you do it?  What gets in the way? [ENG]

Prof Rob Briner, Professor of Organizational Psychology, Queen Mary University of London

Scientific Director, Center for Evidence-Based Management

 

10.45– 11.15  Koffiepauze

 

11.15 – 12.00  Keynote presentation 2: Weg met de kloof tussen ‘scientists’ en ‘practitioners’! Evidence Based werken in de echte wereld, het werkzame en ethische alternatief [NL]

Tom Speelman, Wetenschapsfilosoof, Zaakvoerder PERCO

 

12.00 – 12.45  Keynote presentation 3 : Ma couleur est blanche. Naviguer entre une approche religieuse et pragmatique dans la gestion des ressources humaines basée sur des faits prouvés. [FR]

David Ducheyne, Solvay Business School / Otolith

 

12.45 – 12.50  Afronding voormiddag en praktische afspraken 

 

12.50 – 13.45  Meet & Greet Lunch

 

13.45 – 15.30  

Workshop 1 [FR]:  Evidence based werken in het Militair Ziekenhuis Neder-over-Heembeek

Ann Wauters, Ziekenhuishygiëniste en Facility Manager, Militair Ziekenhuis Neder-Over-Heembeek (Ministerie van Defensie)

Prof. Dr. Sven Francque, Diensthoofd Gastro-enterologie en hepatologie, UA-Antwerpen; Luitenant-Kolonel, Militair Ziekenhuis, Neder-over-Heembeek

Le succès de la mise en œuvre d’une procédure de nettoyage dans un hôpital dépend de plusieurs facteurs, notamment la clarté de la procédure et la mesure dans laquelle une culture de feedback est installée. Le feedback doit être basé sur des données objectives et aboutir finalement à des résultats positifs.

Au centre Hôpital Militaire Reine Astrid (MHKA) à Neder-Over-Heembeek, nous avons travaillé sur une culture de feedback individuel et collectif pour le personnel de maintenance. Dans le workshop, nous expliquons systématiquement comment nous avons travaillé afin d’obtenir des résultats positifs de nettoyage et finalement en matière de prévention des infections.

 

Workshop 2 [NL]:  De ingrediënten voor een evidence-based welzijnsbeleid 

Cédric Velghe,  VIGOR UNIT

Met de federale hervorming van de welzijnswet in 2014 vormen psychosociale risico’s een actueel vraagstuk voor organisaties. Deze regelgeving legt werkgevers immers op om de nodige maatregelen te implementeren voor de analyse en preventie van welzijnsrisico’s bij hun werknemers. Daarnaast is langdurige arbeidsongeschiktheid een toenemende uitdaging voor organisaties. Wat is werknemerswelzijn? Welke werk-gerelateerde en persoonlijke factoren versterken of verhinderen hun welzijn? Wat zijn (in)effectieve acties, programma's of maatregelen? Wat zijn de kenmerken van een succesvol welzijnsbeleid?

Cédric Velghe, Managing Director van The VIGOR Unit, een UGent spin-off, formuleert een antwoord op basis van een systematische literatuurstudie van het recente, wetenschappelijk onderzoek ter zake.

 

Workshop 3 [ENG]:  How evidence-based are you and your team and how can you do it better?

Prof Rob Briner,  Professor of Organizational Psychology, Queen Mary, University of London

Scientific Director, Center for Evidence-Based Management

How evidence-based are you and your team? And how can you start doing it better right now? This interactive workshop will start with a brief audit of some of your recent HR-related  decisions in order to explore how you use evidence to identify HR problems and opportunities and likely solutions or interventions.  We will then consider for you and your team what the costs and benefits might be of becoming more evidence-based. Last, we will discuss what knowledge, skills and other resources you might need to become more evidence-based.

 

Workshop 4 [FR]: Qu’est-qui marche alors ? 

Jonathan Fox,  PerCo

Dans cette session interactive nous allons explorer le couteau suisse des outils Evidence Based et voir comment les associer pour créer des trajets de formation efficients. Nous parlerons d’outils scientifiquement validés dans les domaines de la personnalité, de la communication, du leadership, du coaching, et du recrutement. Nous verrons pourquoi ils sont Evidence Based et ce qui les distingue des autres.

 

Workshop 5 [NL]: Data-driven HR of HR analytics als onderdeel van een Evidence-Based HRM? Noise versus Signal

Maarten De Schryver, PhD. Sr. Analyst, HR Data, BRIDGESTONE EUROPE

Data-driven HR wordt omschreven als “the way to go” voor HR, een wondermiddel dat overal voor zou helpen. Maar is dit zo? In deze workshop kijken we met een kritisch oog naar een data-driven benadering voor HR. We gaan dieper in op de belangrijke rol die HR analytics heeft binnen een evidence-based HRM. Enkele praktijkvoorbeelden illustreren dit alles en uiteindelijk komen we tot een best practice voor HR analytics.

 

15.35 – 16.00  Plenaire rapportering van de workshops en conclusies

Prof. dr. Alex Vanderstraeten

 

16.00 – 17.00  Receptie 

Praktische info

Dinsdag 19 november 2019 van 9u00 tot 17u00

FOD BOSA, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel – 2de verdieping

Contact

Code :
EVHRMHRCOXBT