Het statuut van mandaathouders: workshop

In deze workshop ga je als dossierbeheerder van de stafdienst P&O aan de slag met dossiers over mandaathouders. Je leert de reglementering en de principes over het specifieke statuut van mandaathouders toepassen zodat jij na de workshop je dossiers nauwkeurig kan opvolgen. Een federaal expert begeleidt de workshop, brengt cases mee en beantwoordt jouw vragen.

Pluspunten

Actueel

De workshop vertrekt van de reglementering die op dit moment van kracht is.

Praktijkgericht

Dankzij een kort overzicht van de huidige regelgeving en veel praktijkvoorbeelden leer je de regelgeving toepassen op de dossiers van je eigen organisatie. Er wordt ook ingegaan op knelpunten die kunnen opduiken bij bepaalde dossiers.

Voor wie?

Voor federale ambtenaren van P&O-stafdiensten die de dossiers voor mandaathouders opmaken en opvolgen.

Voorkennis

Je hebt ervaring met de regelgeving over het statuut van mandaathouders.

Op het programma
 • Je leert de selectie van mandaathouders voor te bereiden: de functiebeschrijving, de functieweging en de validatie van de bevoegde minister
 • Je leert hoe je de volgende elementen toevoegt aan een dossier:
  • verloning (wedde, vakantiegeld, eindejaarspremie) ,
  • aanstelling,
  • rechten en plichten van de mandaathouder (tijdens het mandaat)
  • opmaak van de managementplannen
  • evaluatie
  • einde van het mandaat
  • statuut ad interim
  • pensioen

Praktische info

Opleiding van 1 dag

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STHRMMANDXNT