Het statuut van federale ambtenaren: recente wijzigingen

De workshop "het statuut voor federale ambtenaren: recente wijzigingen" is het moment bij uitstek om je te informeren over de wijzigingen in het personeelsstatuut die net zijn doorgevoerd, of die er binnenkort aankomen. Je ontmoet er collega's van andere P&O-stafdiensten, je krijgt een overzicht met referenties om aan de slag te gaan met de regelgeving en je vragen stellen aan de experts.

Pluspunten
  • De workshop behandelt de wijzigingen in de regelgeving van het lopende jaar van januari tot december. Specialisten in verschillende domeinen van het personeelsstatuut geven toelichting en helpen je verder met je vragen
  • Je bent na de workshop goed voorbereid op de reglementaire wijzigingen die eraan komen! Zo kan je  dossiers vooraf beginnen voorbereiden en de medewerkers van jouw organisatie verder helpen met hun vragen over de nieuwe reglementering
  • De workshop is de gelegenheid bij uitstek om je collega’s van andere P&O-stafdiensten te ontmoeten en met hen uit te wisselen over de toepassing van de nieuwe regelgeving in concrete dossiers
Voor wie?

Voor medewerkers van P&O-stafdiensten die een overzicht willen over de meest recente wijzigingen in het personeelsstatuut en van de wijzigingen die eraan komen.

Voorkennis
  • Je hebt ervaring hebben met het geldelijk en administratief statuut van de federale ambtenaar of
  • je hebt een opleiding gevolgd over geldelijk statuut, de loopbaan en/of de arbeidsvoorwaarden van de federale ambtenaren
Op het programma

Tijdens deze (half)jaarlijkse workshop, geven verschillende experten in het personeelsstatuut voor de federale overheid een toelichting over de nieuwigheden in de reglementering. Afhankelijk van de wijzigingen die er (zullen) worden doorgevoerd, komen diverse thema’s aan bod: loopbaan en geldelijk statuut, verloven en afwezigheden…

Praktische info

Duur : Workshop van een halve dag

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STHRMUPDTXNT