Het statuut van federale ambtenaren: een overzicht

Je krijgt van een expert in personeelsstatuut een overzicht van de belangrijkste begrippen van het statuut van federale ambtenaren: de selectie, de loopbaanmogelijkheden, het ziekteverlof, de tuchtregeling, het verschil tussen de statutaire en de contractuele arbeidsrelatie.

Pluspunten
  • Tijd voor vragen en voorbeelden : om ook te leren hoe de principes en de regelgeving over het statuut van federale ambtenaren worden toegepast, krijg je veel voorbeelden uit de praktijk en is er voldoende tijd voor je vragen
  • Syllabus als handig naslagwerk : na de opleiding kan je de syllabus op het werk gebruiken als naslagwerk over de meest recente regelgeving
Voor wie?
  • Voor federale ambtenaren die het statuut van het rijkspersoneel willen kennen
  • Voor wie het verschil tussen de statutaire en de contractuele arbeidsrelatie wil kennen
Op het programma
  • De statutaire situatie versus de contractuele arbeidsrelatie
  • De rechten en plichten van de ambtenaar, de deontologie
  • De tuchtregeling
  • De selectie, werving, stage en het ontslag
  • De loopbaanontwikkeling, de evaluatie en de geldelijke gevolgen
  • De belangrijkste bepalingen over ziekteverlof, moederschapsbescherming, deeltijds werken, arbeidsongevallen, ambtenarenpensioen …

Praktische info

Duur : Opleiding van 3 dagen

Locatie :
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

 

Contact

Code :
STHRMSTATXNT