Frans spreken op het werk

Je moet communiceren met je Franstalige collega’s en klanten. Je moet telefoneren, dossiers behandelen  en deelnemen aan vergaderingen in het Frans. Gedurende twaalf halve dagen leer je Frans in kleine groepjes en oefen je intensief om je doelstellingen te behalen.

Pluspunten

Een opleiding aangepast aan je behoeften

Jij bepaalt samen met de hulp van de opleider de inhoud van de opleiding in functie van je behoeften en je doelstellingen.

Je kiest activiteiten in functie van je doelstellingen: spreken met je collega’s en je klanten, telefoneren, deelnemen aan vergaderingen, dossiers behandelen, je professionele woordenschat uitbreiden…  Je oefent in duo’s of in kleine groepjes.

Een opleiding die je autonomie stimuleert

Je ontwikkelt leerstrategieën in functie van je doelstellingen die je inzet om ook op je werkplek te oefenen. Je gebruikt tools en hulpmiddelen om buiten de klas te leren, alleen of met je team.  

Voor wie?
 • Voor iedereen die in een tweetalige omgeving werkt en zijn Frans wil verbeteren
 • Voor iedereen die met Franstalige collega’s en klanten moet spreken 
 • Voor iedereen die in het Frans moet telefoneren, dossiers behandelen en deelnemen aan vergaderingen
 • Voor iedereen die een taalniveau A1 in het Frans heeft

Als je niet weet welk taalniveau je hebt in het Frans, dan zullen onze taalopleiders  dit evalueren tijdens een Taaldate. Tijdens deze Taaldate, die drie uur duurt, zal je ook je behoeften en je doelstellingen analyseren.

Voorkennis

Je hebt minimum een taalniveau A1 in het Frans

Als je niet weet welk taalniveau je hebt in het Frans, dan zullen onze taalopleiders  dit evalueren tijdens een Taaldate. Tijdens deze Taaldate, die drie uur duurt, zal je ook analyseren wat je behoeften en je doelstellingen zijn.

Bereid je voor

Bezoek onze talenwebsite speciaal voor federale ambtenaren: Patatifed.be. Je vindt er activiteiten,  tips en hulpmiddelen om Frans te oefenen. Ontdek de rubriek Tips om talen te leren en probeer eens enkele activiteiten uit om je Frans te verbeteren.  

Op het programma
 • Tijdens de eerste les bepaalje samen met de opleider wat je leerdoelstellingen zijn: spreken met je collega’s en je klanten, telefoneren, deelnemen aan vergaderingen, dossiers behandelen, je professionele woordenschat uitbreiden…
 • Gedurende de hele opleiding werk je in kleine groepjes in functie van je specifieke doelstellingen. De activiteiten zijn taakgericht en interactief : telefoonconversaties, simulaties van vergaderingen, spelletjes…
 • Je krijgt ook de mogelijkheid tijdens de les om de hulpmiddelen uit te testen die beschikbaar zijn op Patatifed.be en de e-Campus om ook buiten de klas te werken aan je doelstellingen. Ontdek bijvoorbeeld hoe je woordenschat kan herhalen met behulp van het programma WRTS of hoe je talen kan leren met je team door de taalzones te installeren.
Een voorsmaakje
 • Telefoneer je vaak in het Frans en wil je graag al wat oefenen? Test dan onze activiteit met sleutelzinnen voor aan de telefoon eens uit:  Aan de telefoon: 50 vragen.  Je kan het alleen of in team spelen.
 • Je leert woordenschat en sleutelzinnen om telefoongesprekken in het Frans te voeren. Je herhaalt grammaticaregels aan de hand van invulzinnen. Je oefent de sleutelzinnen in die je nodig hebt om een telefoongesprek te voeren.
 • Test  Het Interview Spel :  80 vragen over allerlei onderwerpen uit je dagelijkse leven  die je kan gebruiken om Frans te spreken met je collega’s.
 • Als je woordenschat wil herhalen en bijleren dan kan je WRTS eens proberen: een programma dat je overhoort.  Je maakt zelf je eigen woordenlijstjes en aan de hand van meerkeuzevragen en reactiespelletjes leer je de nieuwe woorden onthouden. Je kan ook de uitspraak van de woorden in het Frans beluisteren  en zo je eigen uitspraak verbeteren.

Praktische info

Een vaste halve dag van 3 uur per week gedurende 12 weken

Groep van 12 tot 14 deelnemers.

Locatie :
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STLINFWA1XNT