Financieel beheer van de Staat: initiatie

Je bent nieuw binnen de federale overheid en je wil het financieel beheer van de federale staat beter begrijpen? Tijdens deze opleiding van één dag leer je de basis van de federale begroting.

Voor wie?

Voor nieuwe medewerkers, stagiaires of contractuelen. Voor al wie het financieel beheer van de Staat wil begrijpen.

Op het programma

Tijdens deze ééndaagse opleiding worden de volgende thema’s besproken :

  • de begroting van de staat en de begrotingsbeginselen
  • begrotingsdocumenten
  • de structuur van het budget
  • de budgettaire cyclus
  • de verschillende personen rond het federaal budget

Praktische info

Duur : 1 dag

Locatie :

FOD Beleid en Ondersteuning – WTCIII

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

Code :
STADMFIBHXNT