Financieel beheer van de Staat

Je bent nieuw binnen de federale overheid en je wil het financieel beheer van de federale staat beter begrijpen? Deze opleiding van één dag leert je de basis over het federaal budget.

Voor wie?

Voor nieuwe medewerkers, stagiaires of contractuelen.

Op het programma

Tijdens deze ééndaagse opleiding worden de volgende thema’s besproken :

  • het budget van de staat en de begrotingsbeginselen
  • begrotingsdocumenten
  • de structuur van het budget
  • de budgettaire cyclus
  • de verschillende personen rond het federaal budget

Praktische info

Duur : 1 dag

Locatie :

FOD Beleid en Ondersteuning – WTCIII

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

Code :
STADMTI02XNT